Редакційна політика

Галузь та проблематика

“Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України” (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 22.09.2014 КВ № 21024 – 10824 ПР), внесений до Переліку наукових фахових видань України у галузї “Технічні науки” рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 12.05.2016, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515.

Концепція Збірника передбачає відображення наукових досягнень за такими напрямами: розроблення і модернізація спеціальної техніки та озброєння; інженерні, технічні, програмно-апаратні, програмні засоби, комплекси та системи; загальні питання експлуатації спеціальної техніки, озброєння, технічних засобів, комплексів та систем; актуальні проблеми фізики, математики, механіки, машинознавства; історія техніки.

Статті публікуються після обговорення на засіданні редколегії та їх рецензування провідними фахівцями, а також за рекомендацією Вченої Ради Націонольної академії Національної гвардії України. 

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.