DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2017/2/30/124647

ПРИНЦИП ПОБУДОВИ ПЕРСПЕКТИВНОГО АКСЕЛЕРОМЕТРА ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІДКОЧУВАННЯ СТВОЛА

О. М. Kriukov

Анотація


У статті викладено принцип побудови акселерометра на базі газогідродинамічного датчика для вимірювання параметрів відкочування ствола. Отримано статичні характеристики датчика, проведено порівняльний аналіз його інформативних параметрів, наведено кількісну оцінку чутливості датчика

Ключові слова


акселерометр; датчик; експериментальна балістика; відкочування ствола; інформативний параметр; прискорення; рідинний компонент; вільна поверхня

Повний текст:

PDF

Посилання


Медведева, Н. П. Экспериментальная баллистика [Текст] / Н. П. Медведева. – Томск : Том. ун-т, 2006. – 172 с.

Шкворников, П. Н. Экспериментальная баллистика. Приборы и методы баллистических измерений [Текст] / П. Н. Шкворников, Н. М. Платонов. – София: ВТС, 1978. – 394 с.

А.с. 560181 СССР, МКИ G 01 P 15/08. Акселерометр [Текст] / Яковлев П. В., Пашкин Ю. В. (СССР). – 2445367; заявл. 14.10.75 ; опубл. 30.05.77, Бюл. № 20. – 4 с.

А.с. 415583 СССР, МКИ G 01 P 15/08. Акселерометр [Текст] / Яковлев П. В. (СССР). – 2025162 ; заявл. 25.07.72 ; опубл. 15.11.74, Бюл. № 6. – 6 с.

Панкратов, В. М. О неустановившемся течении вращающейся жидкости при наличии свободной поверхности [Текст] / В. М. Панкратов, Ю. В. Чеботаревский // Аэродинамика. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1982. – Вып. 1. – С. 133–138.

Крюков, А. М. Принципы построения датчиков положения чувствительного элемента гравиметра [Текст] / А. М. Крюков // Информационные системы. – Харьков : НАНУ: ПАНИ: ХВУ, 1998. – Вып. 1 (9). – С. 74–77.

Яковлев, П. В. Принципы построения акселерометра с жидким чувствительным элементом [Текст] / П. В. Яковлев, В. Г. Войтенков, Ю. А. Абрамов // Исследование элементов и систем управления и электроснабжения. – Харьков : ХВВКУ, 1984. – С. 33–37.

А.с. 851269 СССР, МКИ G 01 P 15/11. Акселерометр [Текст] / Абрамов Ю. А., Терешков В. В. (СССР). – 32793656/18-10 ; заявл. 09.07.79 ; опубл. 30.07.81, Бюл. № 28. – 6 с.

Ламб, Г. Гидродинамика [Текст] / Г. Ламб. – Москва : Оборонгиз : ГИТТЛ, 1947. – 928 с.

Абрамов, Ю. А. Методы анализа элементов и систем автоматического управления [Текст] / Ю. А. Абрамов, С. В. Говаленков, А. М. Крюков. – Харьков : ХВВКИУРВ, 1992. – 120 с.

Датчики [Текст] : справочное пособие / под ред. Е. С. Полищука. – Москва : Техносфера, 2012. – 624 с.
Copyright (c) 2019 О. М. Kriukov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР