DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2017/2/30/124655

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОНАВАНТАЖЕНОСТІ ФРИКЦІЙНОГО ЗЧЕПЛЕННЯ КОЛІСНИХ МАШИН

О. P. Kondratenko, І. L. Strashnyi, S. V. Voroshilov

Анотація


Розроблено математичну модель буксування зчеплення. Проведено дослідження енергонавантаженості фрикційного зчеплення броньованої колісної машини та визначено ступінь впливу основних конструктивних і експлуатаційних факторів на енергонавантаженість зчеплення.


Ключові слова


трансмісія; зчеплення; робота буксування зчеплення; нагрів зчеплення

Повний текст:

PDF

Посилання


Бронетранспортер БТР-80. Техническое описание и инструкция по эксплуатации [Текст]. – Москва : Воениздат, 1989. – Ч. 1. – 279 с.

Автомобили: конструкция, конструирование и расчет [Текст] : учеб. пособие / А. И. Гришкевич, В. А. Вавуло, А. В. Карпов и др.; под ред. А. И. Гришкевича. – Минск : Вышэйш. шк., 1985. –240 с.

Армейские автомобили [Текст] : в 3 кн. / А. С. Аитонов, В. К. Голяк, М. М. Запрягаев и др. – Москва : Воениздат, 1970.

(Кн. 1 : Армейские автомобили. Конструкция и расчет, ч. 1). – 1970. – 543 с.

Нарбут, А. Н. Автомобили: рабочие процессы и расчет механизмов и систем [Текст] : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / А. Н. Нарбут. – Москва : Издательский центр “Академия”, 2007. – 256 с.

Страшний, І. Л. Експлуатаційні властивості автомобілів [Текст] : навч. посіб. / І. Л. Страшний, А. П. Горбунов. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2014. – 94 с.
Copyright (c) 2021 О. P. Kondratenko, І. L. Strashnyi, S. V. Voroshilov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР