DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2017/2/30/125677

ДОСЛІДЖЕННЯ КРИВОЛІНІЙНИХ ФОРМ ВІРОГІДНОЇ ЗОНИ ПРИДАТНИХ ФРИКЦІЙНИХ З’ЄДНАНЬ

А. P. Horbunov, V. М. Nechyporenko, V. А. Salo, P. І. Litovchenko

Анотація


Запропоновано результати дослідження форми вірогідної зони раціональних проектних рішень при автоматизованому проектуванні з’єднань з натягом по гладкій поверхні. Для аналітичного опису просторової форми вказаної зони ефективно використовується математичний апарат теорії -функцій.

Ключові слова


теорія R-функцій; автоматизований розрахунок; посадка з натягом; фрикційне з’єднання; кінцева множина придатних посадок; вірогідна зона

Повний текст:

PDF

Посилання


Новий науково обґрунтований метод автоматизованого проектування посадок з натягом [Текст] / П. І. Літовченко, В. М. Нечипоренко, В. А. Сало, Л. П. Іванова // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2013. – Вип. 1. – С. 74–79.

Універсальний алгоритм вибору посадки з натягом на основі нового методу автоматизованого розрахунку її раціональних параметрів [Текст] / В. М. Нечипоренко, П. І. Літовченко, В. А. Сало, Л. П. Іванова // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2013. – Вип. 2. − С. 72–75.

Використання теорії -функцій для створення раціональних посадок з натягом [Текст] / В. М. Нечипоренко, В. А. Сало, П. І. Літовченко та ін. // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2016. – Вип. 2. – С. 72–76.

Метод аналітичного опису кінцевої множини придатних посадок з натягом в області існування її -параметричної моделі [Текст] / В. М. Нечипоренко, В. А. Сало, П. І. Літовченко, Л. П. Іванова // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2017. – Вип. 1. – С. 97–102.

Сало, В. А. Дослідження вірогідної зони придатних посадок з натягом при автоматизованому проектуванні [Текст] / В. А. Сало, А. П. Горбунов, В. М. Нечипоренко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2017. – № 2 (80). – Т. 1. – С. 73–77.

Метод R-функций в задачах об изгибе и колебаниях сложной формы [Текст] / В. Л. Рвачев, Л. В. Крупа, Н. Г. Склепус, Л. А. Учишвили. – Харьков : Наукова думка, 1973. − 124 с.
Copyright (c) 2019 А. P. Horbunov, V. М. Nechyporenko, V. А. Salo, P. І. Litovchenko

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР