DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2017/1/29/125681

АДАПТИВНА ПРОСТОРОВА ФІЛЬТРАЦІЯ ЗАВАДИ В КАНАЛІ ЗВ’ЯЗКУ

О. P. Kondratenko, S. М. Melnikov

Анотація


Обговорюються варіанти побудови сумісного оброблення корисних сигналів і завад із застосуванням кореляційних автокомпенсаторів. Представлені результати аналізу характеристик і особливостей роботи параметричного діода в розширеному діапазоні зміни напруги накачування. Визначено коефіцієнт модуляції ємності для двох варіантів: у загальноприйнятому режимі і з заходженням у позитивну напругу, не перевищуючу контактну різницю потенціалів, тобто без відкриття  переходу.

Ключові слова


адаптивний компенсатор; варикап; коефіцієнт модуляції ємності; напруга накачування; параметричний діод

Повний текст:

PDF

Посилання


Радзиевский, А. И. Тактика в боевых примерах. Полк [Текст] / А. И. Радзиевский. – М. : Воениздат, 1974. – 286 с.

Организация военной связи [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://xreferat.com/17/422-3-organizaciya-voennoiy-svyazi.html (дата звернення : 22.01.17). – Назва з екрана.

Жеребин А., Попов В., Демидов С. Беспилотные летательные аппараты. ФГУП ГосНИИАС [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://bp-la.ru/bak-voennogo-naznacheniya/ (дата звернення : 22.01.17). – Назва з екрана.

Карпенко А. В. Комплекс “Леер” с беспилотным летательным аппаратом “Орлан-10” // Оружие и военная техника. “Оружие Отечества” [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://bastion-opk.ru/orlan-10/ (дата звернення : 25.01.17). – Назва з екрана.

Нацгвардия представила новую концепцию организации радиосвязи [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://ngu.gov.ua/ru/news/nacgvardyya-predstavyla-novuyu-koncepcyyu-organyzacyy-radyosvyazy (дата звернення : 25.01.17). – Назва з екрана.

Потапов Р. А., Сучилин В. И. Антенная решетка средств радиосвязи с управляемой диаграммой направленности. Патент Российской Федерации № 2007794 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.ntpo.com/patents_electronics/electronics_4/electronics_6.shtml (дата звернення : 25.01.17). – Назва з екрана.

Адаптивные антенные системы [Текст] / Уидроу (B. Widrow), Мантей (P. E. Mantey), Гриффитс (L. J. Griffits) и др. // Труды Института инженеров по электронике и радиотехнике. М. : ИИЭР, 1967. – № 12.

Лосев, Ю. И. Адаптивная компенсация помех в каналах связи [Текст] / Ю. И. Лосев. – М. : Радио и связь, 1988. – 111 с.

Ширман, Я. Д. Теория и техника обработки радиолокационной информации на фоне помех [Текст] / Я. Д. Ширман, В. Н. Манжос. – М. : Радио и связь, 1981. – 416 с.

Радиоэлектронные системы [Текст] : справочник / Я. Д. Ширман, Ю. И. Лосев, Н. Н. Минервин и др. ; под ред. Я. Д. Ширмана. : – М. : МАКВИС, 1998. – 828 с: ил.

Марчук Л. А., Гиниятуллин Н. Ф., Кабаев Д. В. Адаптивная антенная решетка. Патент Российской Федерации № 2090960 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.freepatent.ru/patents/2090960 (дата звернення : 25.01.17). – Назва з екрана.

Справочник по учебному проектированию приемно-усилительных устройств [Текст] / М. К. Белкин, В. Т. Белинский, Ю. Л. Мазор, Р. М. Терещук; – 2-е изд. – К. : Вища шк., 1988. – 472 с.

Лекция 3. Барьерная емкость p-n перехода [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://pandia.ru/text/78/393/1096.php (дата звернення : 27.01.17). – Назва з екрана.

Аксенов, А. И. Элементы схем бытовой радиоаппаратуры. Диоды. Транзисторы [Текст] / А. И. Аксенов. А. В. Нефедов, А. М. Юшин. – М. : Радио и связь, 1992. – 224 с.

Худорожков Р. Правильное среднее [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.banki.ru/blog/hudorojkov/903.php/ (дата звернення : 27.01.17). – Назва з екрана.

Баскаков, С. И. Радиотехнические цепи и сигналы [Текст] / С. И. Баскаков. – М. : Высш. шк., 2000. – 463 с.
Copyright (c) 2021 О. P. Kondratenko, S. М. Melnikov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР