DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2017/1/29/125689

МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ ТЕХНІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ФОРМУВАНЬ ТА ПІДРОЗДІЛІВ СИЛОВИХ ВІДОМСТВ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

H. V. Ivanets, B. B. Pospelov, S. А. Horelyshev

Анотація


У статті запропоновано метод оцінювання потенційної технічної спроможності формувань та підрозділів силових відомств, у тому числі Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії України, до виконання завдань за призначенням, одержано розрахункові співвідношення.

Ключові слова


Державна служба України з надзвичайних ситуацій; Національна гвардія України; потенційна спроможність; технічна досконалість; озброєння та техніка; тактико-технічні характеристики

Повний текст:

PDF

Посилання


Іванець, Г. В. Аналіз стану техногенної, природної та соціальної небезпеки адміністративно-територіальних одиниць України на основі даних моніторингу [Текст] / Г. В. Іванець // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – Х. : Харк. нац. ун-т Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, 2016. – Вип. 3 (48). – С.142–145.

Тютюник, В. В. Методика оцінювання рівня техногенно-природно-соціальної небезпеки адміністративно-територіальних одиниць України [Текст] / В. В. Тютюник, Г. В. Іванець, С. А. Горєлишев // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Х. : НА НГУ, 2016. – Вип. 1 (27). – С. 30–37.

Иванец, Г. В. Оценка уровня техногенно-природно-социальной опасности регионов государства на основе метода векторно-статистического анализа с учетом площади их территории и количества населения [Текст] / Г. В. Иванец, С. А. Горелышев // Власть и общество (история, теория, практика), Тбилиси, Грузия : Ассоциация открытой дипломатии. – 2016. – № 3 (39). – С. 162–174.

Іванець, Г. В. Прогнозування надзвичайних ситуацій техногенного характеру на основі статистичних даних моніторингу [Текст] / Г. В. Іванець, А. Ю. Бугайов // Проблеми надзвичайних ситуацій. – Х. : НУЦЗУ, 2016. – Вип. 23. – С. 39–45.

Іванець, Г. В. Алгоритм прогнозування надзвичайних ситуацій природного характеру в цілому, за видами та рівнями, можливих завданих збитків внаслідок них [Текст] / Г. В. Іванець // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. – Х. : Харк. нац. ун-т Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, 2016. – Вип. 8 (145). – С. 175–179.

Викторова, В. С. Модели и методы расчета надежности технических систем [Текст] / В. С. Викторова, А. С. Степанянц. – М. : ЛЕНАНД, 2014. – 256 с.

Васілевський, О. М. Нормування показників надійності технічних засобів [Текст] : навч. посіб. / О. М. Васілевський, О. Г. Ігнатенко. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 160 с.

Самарин, В. А. Модель готовности спасательных систем, использующих техническое оснащение для проведения аварийно-спасательных работ [Текст] / В. А. Самарин, Я. С. Сокол // Проблеми надзвичайних ситуацій : зб. наук. пр. – Х. : НУЦЗУ, 2015. – Вип. 21. – С. 76–82.

Самарін, В. О. Модель готовності рятувальної системи до дій за призначенням [Текст] / В. О. Самарін, І. М. Неклонський, Д. Л. Соколов // Проблеми надзвичайних ситуацій : зб. наук. пр. – Х. : НУЦЗУ, 2015. – Вип. 22. – С. 113–118.

Неклонський, І. М. Спектральний підхід до оцінювання готовності аварійно-рятувальних підрозділів до дій за призначенням [Текст] / І. М. Неклонський, В. О. Самарін, В. В. Харламов // Проблеми надзвичайних ситуацій : зб. наук. пр. – Х. : НУЦЗУ, 2016. – Вип. 23. – С. 113–119.

Методика структурно-функционального синтеза информационно-аналитической системы сил охороны правопорядка [Текст] / Д. С. Баулин, А. А. Побережний, С. О. Пивоваров, С. С. Горелышев // Власть и общество (история, теория, практика), Тбилиси, Грузия : Ассоциация открытой дипломатии. – 2016. – № 3 (39). – С. 162–174.

Можаровський, В. М. Вплив озброєння та військової техніки на бойовий потенціал військових формувань [Текст] / В. М. Можаровський, П. І. Нор // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – Х. : Харк. нац. ун-т Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, 2016. – Вип. 3(48). – С. 12–16.
Copyright (c) 2019 H. V. Ivanets, B. B. Pospelov, S. А. Horelyshev

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР