DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2017/1/29/125690

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ ДЛЯ МАШИН СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

М. V. Sklyarov

Анотація


У сучасних автомобілях все більш активно використовують автоматичні та автоматизовані системи управління. Необхідно виконати аналіз сучасного стану успішного використання цих систем на вантажних автомобілях та автомобілях спеціального призначення.


Ключові слова


аналіз; управляючі системи; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Конструкція автомобіля [Текст]. Ч. 3. Системи управління / В. М. Скляров, В. П. Волков, Р. М. Кузнецов та ін. – Х. : ХНАДУ; Луцьк : Луцький НТУ, 2012. – 319 с.

Гируцкий, О. И. Электронные системы управления агрегатами автомобиля [Текст] / О. И. Гируцкий, Ю. К. Есеновский-Лашков, Д. Г. Поляк // М. : Транспорт, 2000. – 213 с.

Голобородько, О. О. Мехатронні системи автомобільного транспорту [Текст] : навч. посіб. / О. О. Голобородько, В. В. Редчиць, О. М. Коробочка. – Х. : ТОВ “Компанія СМІТ”, 2006. – 300 с.

Соснин, Д. А. Новейшие автомобильные электронные системы [Текст] / Д. А. Соснин, В. Ф. Яковлев. – М. : СОЛОН Пресс, 2005. – 240 с.

Системи випереджаючого екстреного гальмування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w ww.sai.gov.ua/ua/people/5.htm (дата звернення : 10.04.2017). – Назва з екрана.
Copyright (c) 2021 М. V. Sklyarov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР