DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2017/1/29/125695

МЕТОД НАБЛИЖЕНОГО ВИЗНАЧЕННЯ НОРМИ ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО ДЛЯ МАШИН ПІДВИЩЕНОЇ ПРОХІДНОСТІ

S. І. Krivoshapov

Анотація


У статті розглянуто питання подальшого вдосконалення методики нормування витрат пального транспортними машинами. Розроблено метод наближеного оцінювання паливної економічності автомобілів шляхом оброблення статистичної інформації про їх технічні параметри. Розглянуто приклад нормування пального для автомобілів підвищеної прохідності.

Ключові слова


витрата пального; нормування; умови експлуатації; статистичне оброблення; регресійний аналіз; вантажні машини; транспорт

Повний текст:

PDF

Посилання


Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті [Текст]. – К. : Мінтранс України, 1998. – 45 с.

Маяк, Н. М. Топливная экономичность автомобилей в сложных условиях движения [Текст] / Н. М. Маяк. – К. : Вища шк., 1990. – 215 с.

Говорущенко, Н. Я. Системотехника транспорта [Текст] / Н. Я. Говорущенко, А. Н. Туренко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Х. : ХГАДТУ, 1999. – 468 с.

Говорущенко, Н. Я. Новая методика нормирования расхода топлива транспортных машин (метод четырех КПД) [Текст] / Н. Я. Говорущенко, С. И. Кривошапов // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. – Х. : ХНАДУ, 2004. – № 15.

Говорущенко, Н. Я. Методы диагностирования автомобилей по изменению общего и индикаторного расхода топлива и частных КПД в отдельных агрегатах [Текст] / Н. Я. Говорущенко, Ю. В. Горбик // Транспорт, экология – устойчивое развитие : ХVI науч.-техн. конф. с междунар. участием, Варна : ТУ, 2010. – С. 442–450.

Кривошапов, С. І. Розробка методики та алгоритму загального діагностування автомобілів за зміною коефіцієнта корисної дії [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.22.10. – Х., ХДАДТУ, 1999. – 20 с.

Краткий автомобильный справочник [Текст] / А. Н. Понизовкин, Ю. М. Власко, М. Б. Ляликов и др. – М. : ТАНСКОСАЛТИНГ : НИИАТ, 1994. – 779 с.
Copyright (c) 2019 S. І. Krivoshapov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР