DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2017/1/29/125698

МЕТОД АНАЛІТИЧНОГО ОПИСУ КІНЦЕВОЇ МНОЖИНИ ПРИДАТНИХ ПОСАДОК З НАТЯГОМ В ОБЛАСТІ ІСНУВАННЯ ЇЇ n-ПАРАМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ

V. М. Nechyporenko, V. А. Salo, P. І. Litovchenko, L. P. Ivanova

Анотація


У статті розроблений математичний опис n-параметричної моделі області існування посадок з натягом у двовимірній системі координат на прикладі з’єднання з натягом за допомогою методики застосування теорії R-функцій. На базі отриманих залежностей перевірена відповідність аналітичної моделі реальній області існування раціональних посадок при автоматизованому проектуванні бандажних з’єднань.


Ключові слова


математичний апарат теорії R-функцій; посадка з натягом; автоматизований розрахунок; n-параметрична модель; питомий тиск; граничний натяг; остаточне проектне рішення

Повний текст:

PDF

Посилання


Новий науково обґрунтований метод автоматизованого проектування посадок з натягом [Текст] / П. І. Літовченко, В. М. Нечипоренко, В. А. Сало, Л. П. Іванова // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2013. – Вип. 1. – С. 74–79.

Універсальний алгоритм вибору посадки з натягом на основі нового методу автоматизованого розрахунку її раціональних параметрів [Текст] / В. М. Нечипоренко, П. І. Літовченко, В. А. Сало, Л. П. Іванова // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2013. – Вип. 2. – С.72–75.

Рвачев, В. Л. Геометрические приложения алгебры логики [Текст] / В. Л. Рвачев. – К. : Техника, 1967. – 212 с.

Використання теорії R-функцій для створення раціональних посадок з натягом [Текст] / В. М. Нечипоренко, П. І. Літовченко, В. А. Сало та ін. // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Х. : НА НГУ, 2016. – Вип. 2. – С. 72–76.
Copyright (c) 2019 V. М. Nechyporenko, V. А. Salo, P. І. Litovchenko, L. P. Ivanova

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР