DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2017/1/29/125701

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ МІЦНОСТІ ДИСКІВ З ФІЗИЧНО НЕЛІНІЙНОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЗРАЗКАХ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

V. P. Rakivnenko, О. М. Kirichenko, L. А. Grebenik

Анотація


Стаття є продовженням попередньої [3], на відміну від якої, в цій розглядається динамічна міцність дисків з фізично нелінійною характеристикою матеріалу в полі вимушених коливань

Ключові слова


вимушені коливання диска; дотичне навантаження; метод Генки – Каудерера, рівняння Дуфінга; амплітудно-частотні характеристики

Повний текст:

PDF

Посилання


Каудерер, Г. Нелинейная механика [Текст] / Г. Каудерер. – М. : НИИ, 1962. – 670 с.

Пановко, Я. Г. Основы прикладной теории упругих колебаний [Текст] / Я. Г. Пановко. – М. : Машиностроение, 1967. – 315 с.

Раківненко, В. П. Дотичні вільні коливання диска з фізично нелінійною характеристикою матеріалу [Текст] / В. П. Раківненко // Матеріали наук.-практ. конф. ВІВВ МВС України, 1–2 лют. 2005 р. м. Харків. – Х. : ВІВВ МВС України, 2005.

Бойко, Б. Т. Уравнения математической физики [Текст] / Б. Т. Бойко, Л. В. Курпа, Ю. Ф. Сенчук. – Х. : Бизнес Информ. НТУ “ХГЩ”, 2002. – 288 с.
Copyright (c) 2021 V. P. Rakivnenko, О. М. Kirichenko, L. А. Grebenik

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР