МЕТОД ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДАТЧИКА АКСЕЛЕРОМЕТРА ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІДКОЧУВАННЯ СТВОЛА

Автор(и)

  • O. М. Kriukov Національна Академія Національної Гвардії України

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2018/1/31/138465

Ключові слова:

математична модель, акселерометр, датчик, відкочування ствола, прискорення, рідинний компонент, чисельний метод, різницева схема, початкові умови, граничні умови.

Анотація

У статті сформульовано початкові та граничні умови для розв’язування рівнянь руху датчика акселерометра. Запропоновано координатну сітку та кінцево-різницеві рівняння для відшукання закону руху датчика чисельним методом. Наведено алгоритмічні основи розв’язування рівнянь, викладено рекомендації з обґрунтування кроку за часом та дослідження стійкості різницевої схеми.

Біографія автора

O. М. Kriukov, Національна Академія Національної Гвардії України

Крюков Олександр Михайлович – доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності НГУ Національної академії Національної гвардії України.

Посилання

Крюков, О. М. Перспективи експериментального визначення балістичних елементів пострілу [Текст] / О. М. Крюков, В. Г. Мудрик // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2013. – Вип. 1(21). – С. 21–24.

Крюков, О. М. Проблеми вимірювального контролю параметрів внутрішньобалістичних процесів [Текст] / О. М. Крюков, О. А. Александров // Збірник наукових праць ХУПС. – Харків : ХУПС, 2009. – Вип. 1 (19). – С. 150152.

Крюков, О. М. Принцип побудови перспективного акселерометра для вимірювання параметрів відкочування ствола [Текст] / О. М. Крюков // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2017. – Вип. 2 (30). – С. 5–8.

Слезкин, Н. А. Динамика несжимаемой жидкости [Текст] / Н. А. Слезкин. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 520 с.

Гринспен, Х. Теория вращающихся жидкостей [Текст] / Х. Гринспен. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 304 с.

Панкратов, В. М. О неустановившемся течении вращающейся жидкости при наличии свободной поверхности [Текст] / В. М. Панкратов, Ю. В. Чеботаревский // Аэродинамика. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1982. – Вып. 1. – С. 133–138.

Краевые задачи математической физики и смежные вопросы теории функций [Текст] / под ред. О. А. Ладыженской // Записки научного семинара ЛОМИ. – Москва : Наука, 1990. – Т. 21. – 176 с.

Емцев, Б. Т. Техническая гидромеханика [Текст] / Б. Т. Емцев. – Москва : Машиностроение, 1987. – 463 с.

Самарский, А. А. Численные методы [Текст] / А. А. Самарский, А. В. Гулин. – Москва : Наука, 1989. – 432 с.

Самарский, А. А. Введение в численные методы [Текст] / А. А. Самарский. – Москва : Наука, 1987. – 286 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті