DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2018/1/31/138465

МЕТОД ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДАТЧИКА АКСЕЛЕРОМЕТРА ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІДКОЧУВАННЯ СТВОЛА

O. М. Kriukov

Анотація


У статті сформульовано початкові та граничні умови для розв’язування рівнянь руху датчика акселерометра. Запропоновано координатну сітку та кінцево-різницеві рівняння для відшукання закону руху датчика чисельним методом. Наведено алгоритмічні основи розв’язування рівнянь, викладено рекомендації з обґрунтування кроку за часом та дослідження стійкості різницевої схеми.


Ключові слова


математична модель; акселерометр; датчик; відкочування ствола; прискорення; рідинний компонент; чисельний метод; різницева схема; початкові умови; граничні умови.

Повний текст:

PDF

Посилання


Крюков, О. М. Перспективи експериментального визначення балістичних елементів пострілу [Текст] / О. М. Крюков, В. Г. Мудрик // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2013. – Вип. 1(21). – С. 21–24.

Крюков, О. М. Проблеми вимірювального контролю параметрів внутрішньобалістичних процесів [Текст] / О. М. Крюков, О. А. Александров // Збірник наукових праць ХУПС. – Харків : ХУПС, 2009. – Вип. 1 (19). – С. 150152.

Крюков, О. М. Принцип побудови перспективного акселерометра для вимірювання параметрів відкочування ствола [Текст] / О. М. Крюков // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2017. – Вип. 2 (30). – С. 5–8.

Слезкин, Н. А. Динамика несжимаемой жидкости [Текст] / Н. А. Слезкин. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 520 с.

Гринспен, Х. Теория вращающихся жидкостей [Текст] / Х. Гринспен. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 304 с.

Панкратов, В. М. О неустановившемся течении вращающейся жидкости при наличии свободной поверхности [Текст] / В. М. Панкратов, Ю. В. Чеботаревский // Аэродинамика. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1982. – Вып. 1. – С. 133–138.

Краевые задачи математической физики и смежные вопросы теории функций [Текст] / под ред. О. А. Ладыженской // Записки научного семинара ЛОМИ. – Москва : Наука, 1990. – Т. 21. – 176 с.

Емцев, Б. Т. Техническая гидромеханика [Текст] / Б. Т. Емцев. – Москва : Машиностроение, 1987. – 463 с.

Самарский, А. А. Численные методы [Текст] / А. А. Самарский, А. В. Гулин. – Москва : Наука, 1989. – 432 с.

Самарский, А. А. Введение в численные методы [Текст] / А. А. Самарский. – Москва : Наука, 1987. – 286 с.
Copyright (c) 2019 O. М. Kriukov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР