DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2018/1/31/138477

РОБОЧІ ПРОЦЕСИ ПІД ЧАС РУХУ МАШИНИ НА КОСОГОРІ З ОЦІНЮВАННЯМ МОЖЛИВОСТІ СПОВЗАННЯ І ПЕРЕВЕРТАННЯ У ДИНАМІЦІ

V. P. Pisarev

Анотація


Запропоновано математичну модель БКМ з виходом на параметри сповзання і перевертання на косогорі у динаміці. Наведені алгоритм та приклад розрахунку для колісної машини з параметрами, близькими до сучасних БКМ.


Ключові слова


стійкість; режими руху; параметри оцінювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Теория, конструкция и расчет боевых колесных машин [Текст] / В. И. Медведков и др. – Москва : Академия БТВ, 1976. – 405 с.

Литвинов, А. С. Автомобиль. Теория эксплуатационных свойств [Текст] : учебник / А. С. Литвинов, Я. Е. Фаробин. – Москва : Машиностроение, 1989. – 240 с.

Бронетанковая техника, основы теории и конструкции [Текст] / под ред. В. И. Медведкова. – Москва : Воениздат, 1973. – 384 с.

Вонг, Дж. Теория наземных транспортних средств [Текст] : пер. с англ. – Москва : Машиностроение, 1982. –284 с.

Скотников, В. А. Проходимость машин [Текст] / В. А. Скотников, А. В. Пономарев, А. В. Климанов. – Минск : Наука и техника, 1982. – 328 с.

Пісарєв, В. П. Можливості транспортного засобу з гальмування за відсутністю пробою підвіски [Текст] / В. П. Пісарєв // Вестник НТУ “ХПИ” : сб. науч. тр. – Харьков : НТУ “ХПИ”, 2011. – № 56. – С. 29–33. – (Тематический вып. “Автомобиле- и тракторостроение”).

Пісарєв, В. П. Моделювання процесу підриву бойової колісної машини у випадку наїзду на міну [Текст] / В. П. Пісарєв // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Харьков : Акад. ВВ МВС України, 2013. – Вип. 1 (21). – С. 5–8.

Пісарєв, В. П. Оцінювання стійкості руху бойової колісної машини за перехідними та сталими станами в режимі повороту [Текст] / В. П. Пісарєв // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2015. – Вип. 2 (26). – С. 15–26.
Copyright (c) 2020 V. P. Pisarev

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР