ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ БІОРАДІОЛОКАЦІЇ ДЛЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА БІОЛОГІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ

Автор(и)

  • O. P. Kondratenko Національна академія Національної гвардії України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2018/1/31/138489

Ключові слова:

безпілотний літальний апарат біолокація, бістатична радіолокація, бістатичний кут, тероризм, ефективна поверхня, що відбиває.

Анотація

Розглянуто задачі й можливості біолокації обєктів, характеристики основних засобів, представлених промисловістю, переваги використання бістатичних РЛС при прямому розсіюванні.

Біографія автора

O. P. Kondratenko, Національна академія Національної гвардії України

Кондратенко Олександр Павлович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри автомобільної техніки Національної академії Національної гвардії України.

Посилання

Магауенов, Р. Г. Системы охранной сигнализации: основы теории и принципы построения [Текст] : учеб. пособие / Р. Г. Магауенов. – Москва : Горячая линия – Телеком, 2004. – 367 с.

Про Національну гвардію України [Електронний ресурс] : Закон України від 13.03.2014 р. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/876-18. – Назва з екрана.

Радиолокационная станция разведки наземных целей ближней зоны 112L1 “Барсук” [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://kiev.all.biz/rls-razvedki-112l1-barsuk-g2462. – Название с экрана.

Радиолокатор разведки наземных и малоскоростных низколетящих целей 111L1 “Лис” [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://uk.m.wikipedia.org/ wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81_(%D0%A0%D0%9B%D0%A1). – Название с экрана.

Мобильный комплекс наземной разведки и РЭБ “Джеб” [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ust.com.ua/ru/mobilnyj-kompleks-nazemnoj-razvedki-i-reb-dzheb/. – Название с экрана.

РЛС обнаружения людей за преградами РО-400 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bnti.ru/des.asp?itm=5053&tbl=02.03.03. – Название с экрана.

РЛС “Радескан” [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.umirs.ru/catalog/stationary_complex/radiolokatsionnyy-kompleks-okhrany-obektov/. – Название с экрана.

Черняк, В. С. Многопозиционная радиолокация [Текст] / В. С. Черняк. – Москва : Радио и связь, 1993. – 416 с.

Черняк, В. С. Многопозиционные радиолокационные станции и системы [Текст] / В. С. Черняк, Л. П. Заславский, Л. В. Осипов // Зарубежная радиоэлектроника. – 1987. – № 1. – С. 9–69.

Glaser, J. I. Bistatic RCS of complex objects near forward scatter [Текст] / J. I. Glaser. – IEEE Trans. – 1985.– Vol. AES-21, № 1. – P. 70–78.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті