DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2018/1/31/138527

НОВА КОНСТРУКЦІЯ ШАСІ ВІЙСЬКОВОГО РОБОТА І ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ

V. M. Klishyn, S. P. Mazin, I. L. Strashnyi

Анотація


Виконано аналіз існуючих і перспективних конструкцій військових самохідних роботів. Запропонована конструкція шасі для військового робота. Визначені основні конструктивні параметри військового робота із самохідним колісним шасі з гідростатичною трансмісією.


Ключові слова


військовий робот; гідростатична трансмісія; ходовий модуль.

Повний текст:

PDF

Посилання


Модульно структурований військовий наземний робот з вертикальним гвинтовим підіймачем [Текст] : пат. UA 90969 : МПК (2009) F41H 7/00 / Поповіченко О. В., Толстой О. В., Беліков В. Т., Васильєв В. В., Грачов М. М. ; заявл. 02.03.2009 ; опубл. 10.06.2010, Бюл. № 11. – 8 с.

Модульно структурований військовий наземний робот з функціональними блоками-модулями повороту [Текст] : пат. UA 90979 : МПК (2009) F41H 7/00 / Поповіченко О. В., Толстой О. В., Беліков В. Т., Васильєв В. В. ; заявл. 30.06.2009 ; опубл 10.06.2010, Бюл. № 11. – 11 с.

На що здатний вітчизняний бойовий робот “Фантом-2” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.depo.ua/ukr/war/na-scho-zdatniy-vitchiznyaniy-boyoviy-robot-fantom-2-20170727613293/ (дата звернення : 10.01.2018). – Назва з екрана.

Мобільний роботизований комплекс інженерної розвідки та розмінування [Текст] : пат. UA 79061 : МПК (2013.01) F41H 11/16 (2011.01) B62D 57/00 / Гусляков О. М., Рудаков В. І., Васьківський М. І., Дачковський В. О., Сторожик І. В. / власники: Центр. н.-д. ін-т озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Гусляков О. М. ; заявл. 09.10.2012 ; опубл. 10.04.2013, Бюл. № 7. – 12 с.

DOK-ING MV-4 Mine Clearance System [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.army-technology.com/projects/mv-4-mine-clearance/ (дата звернення : 10.01.2018). – Назва з екрана.

Нова конструкція військового електромобіля і методика визначення його основних параметрів. [Текст] / В. Г. Мазанов, О. С. Мазін, А. П. Горбунов, В.М. Франков // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2012. – Вип. 1 (19). – С. 5–11.

Обзор современных трансмиссий многоосных транспортных средств [Текст] / В. Б. Самородов, О. И Деркач, И. В. Яловол и др. // Вісник НТУ “ХПІ”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2012. – № 64 (970). – С. 31 – 35. – (Серія “Автомобіле- та тракторобудування”).

Антонов, А. С. Гидрообъемные передачи транспортних и тягових машин [Текст] / А. С. Антонов, М. М. Запрягаев. – Ленинград : Машиностроение, 1968 – 212 с.
Copyright (c) 2019 V. M. Klishyn, S. P. Mazin, I. L. Strashnyi

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР