DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2018/1/31/138708

ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ

A. V. Kovtun, V. О. Tabunenko

Анотація


У статті обґрунтована актуальність визначення показника ефективності використання автомобільного транспорту при перевезеннях. Запропоновано узагальнений коефіцієнт ефективності використання автомобільного транспорту при перевезеннях.


Ключові слова


ефективність перевезень; показники ефективності; військова автомобільна техніка; працездатний стан; коефіцієнт оперативної готовності машин; облік і оцінювання роботи; бойова готовність; технічний стан; комплексна оцінка; виробничі можливості; військові автомобільні перевезення; витрати ресурсів; ма

Повний текст:

PDF

Посилання


Наказ про порядок організації та експлуатації автомобільної техніки, іншого майна номенклатури автомобільної служби Національної гвардії України [Копія] / НГУ. – Київ, 27.12.2016, № 900.

Автотехнічне забезпечення частин та підрозділів внутрішніх військ МВС України [Текст] : навч. посіб. / К. П. Макарчук, С. А. Соколовський, Г. М. Маренко та ін. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2012. – 235 с.

Максименко, О. Г. Військові автомобільні перевезення [Текст] / О. Г. Максименко, О. М. Товкач, О. В. Ярошенко. – Київ : НУБІПУ, 2008. – 138 с.

Порохин, А. П. Эксплуатация бронетанкового вооружения и техники [Текст] / А. П. Порохин. – Москва : ВИ МО,1989. – 440 с.

Дем’янчук, Б. О. Основи технічного забезпечення. Обгрунтування рішень [Текст] / Б. О. Дем’янчук, О. В. Малишкін. – Одеса : ВА, 2014. – 208 с.

Надежность и эффективность в технике [Текст] : справочник в 10 т. – Москва : Машиностроение, 1986.

Т. 1 : Методология. Организация. Терминология. – 1986. – 224 с.

Ганин, М. П. Теория вероятностей и исследование операций в задачах эксплуатации и боевого применения вооружения и военной техники [Текст] / М. П. Ганин, Н. Г. Кузнецова. – Санкт-Петербург : ВМА, 1997. – 467 с.

Вентцель, Е. С. Теория вероятностей [Текст] / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. – Москва : Наука, 1973. – 368 с.

Демидов, Б. А. Методические основы оценивания и прогнозирования уровня качества, сравнительного анализа эффективности применения образцов вооружения и военной техники при управлении их жизненными циклами [Текст] / Б. А. Демидов, О. А. Хмелевская // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2006. – № 7 (19). – С. 72–76.

Технические основы эффективности ракетных систем [Текст] / под ред. Е. Б. Волкова. – Москва : Машиностроение, 1990. – 254 с.

Харченко, В. С. Теорія надійності та живучості елементів і систем літальних комплексів [Текст] / В. С. Харченко, А. П. Батуков, І. В. Лисенко. – Харків : ХВУ. – 1997. – 403 с.

Чабаненко, П. П. Закономірності та особливості оцінювання ефективності систем у бойових діях за ймовірнісними моделями [Текст] / П. П. Чабаненко // Наука і оборона. – 2016. – Вип. 4. – С. 16–22.
Copyright (c) 2020 A. V. Kovtun, V. О. Tabunenko

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР