DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2018/1/31/138756

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОКАЛЬНОЇ МІЦНОСТІ ЧАСТКОВО ЗАПОВНЕНОЇ РІДИНОЮ ЄМНОСТІ ПРИ НАГРІВАННІ

V. P. Rakivnenko, V. А. Salo, О. М. Kirichenko, L. A. Grebenik

Анотація


Розглядається нагальна проблема руйнування частково заповненої рідиною оболонкової ємності при її нагріванні внаслідок втрати локальної (місцевої) стійкості під дією перепаду температури на межі рівня заповнення.


Ключові слова


оболонкова ємність; “холодна” діафрагма; розрахункова схема; крайовий ефект; перетворення Фур’є; довга оболонка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Куршин, Л. М. Об устойчивости при нагреве цилиндрической оболочки с холодными диафрагмами [Текст] / Л. М. Куршин // Тепловые напряжения в элементах конструкций. – 1962. – № 3. – 98 с.

Кабанов, В. В. Устойчивость анизотропной круговой цилиндрической оболочки при продольном сжатии, внутреннем давлении и неравномерном нагреве по длине [Текст] / В. В. Кабанов // Тепловые напряжения в элементах конструкцій. – 1964. – № 4. – 86 с.

Власов, В. З. Избранные труды [Текст] / В. З. Власов. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – Т. 1. – 528 с.

Снеддон, И. Преобразование Фурье [Текст] / И. Снеддон – Москва : Изд-во иностр. лит, 1965. – 102 с.
Copyright (c) 2019 V. P. Rakivnenko, V. А. Salo, О. М. Kirichenko, L. A. Grebenik

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР