DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2016/2/28/138858

ПІДВИЩЕННЯ МАНЕВРЕНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ПРИ ДИНАМІЧНОМУ ТА КОМБІНОВАНОМУ СПОСОБАХ УПРАВЛІННЯ ПОВОРОТОМ

А. І. Nikorchuk

Анотація


У статті отримані аналітичні вирази, що дозволяють уточнити  радіуси повороту автомобілів при динамічному і комбінованому способах управління поворотом з урахуванням перерозподілу горизонтального навантаження між колесами ведучого моста. Розглянуто три варіанти управління поворотом динамічним і комбінованим способами.


Ключові слова


поворотний момент; ведучі колеса; радіус повороту; динамічний і комбінований способи управління поворотом; вимушений режим руху колеса

Повний текст:

PDF

Посилання


Подригало, М. А. Маневренность и управляемость колесных машин. Определение понятий и критерии оценки [Текст] / М. А. Подригало, Д. М. Клец // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – Сімф., 2012. – Вип. 35. – С. 15–21. – (“Технические науки”).

Маневренность и тормозные свойства колесных машин [Текст] / М. А. Подригало, В. П. Волков, В. И. Кирчатый, А. А. Бобошко ; под ред. М. А. Подригало. – Х. : ХНАДУ, 2003. – 403 с.

Бобошко, А. А. Пiдвищення маневреностi колiсних тракторiв i самохiдних шасі [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.22.02 / ХНАДУ. – Х., 2002. – 19 с.

Петрушов, В. А. Особенности поворота колесных самоходов типа 4×4 с неповоротными колесами [Текст] / В. А. Петрушов. – М. : НАМИ, 1959. – 56 с.

Подригало, М. А. Новое в теории эксплуатационных свойств автомобилей и тракторов [Текст] / М. А. Подригало. – Х. : Акад. ВВ МВД Украины, 2013. – 222 с.

Подригало, М. А. Определение касательных реакций на колесах ведущей оси автомобиля при выполнении поворота динамическим и комбинированым способами [Текст] / М. А. Подригало, А. И. Никорчук // Системи озброєння і військова техніка. – 2015. – № 3(43). – С. 135–138.

Нікорчук, А. І. Визначення раціональних кінематичних параметрів повороту автомобіля при динамічному або комбінованому способі управління поворотом [Текст] / А. І. Нікорчук // Озброєння та військова техніка. – 2016. – № 1(9). – С. 32–37.

Бобошко, А. А. Нетрадиционные способы маневрирования колесных машин [Текст] / А. А. Бобошко. – Х. : ХНАДУ, 2006. – 172 с.

Чудаков, Е. А. Теория автомобиля [Текст] / Е. А. Чудаков. – М. : Машгиз, 1950. – 343 с.
Copyright (c) 2019 А. І. Nikorchuk

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР