ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПАРЦІАЛЬНИХ ПРИСКОРЕНЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ТЯГОВО-ШВИДКІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОМОБІЛІВ ТА БОЙОВИХ МАШИН

Автор(и)

  • М. А. Podrigalo Національна академія Національної гвардії України
  • D. V. Abramov Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • R. О. Kaidalov Національна академія Національної гвардії України

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2016/2/28/138876

Ключові слова:

питома потужність двигуна, парціальні прискорення, повна маса, споряджена маса, автомобілі та бойові машини

Анотація

Визначений взаємозв’язок між питомою потужністю автомобіля й сумою парціальних прискорень, які створюються різними силами при русі автомобілів та бойових машин. Запропоновано оцінювати коефіцієнт корисної дії автомобіля як відношення лінійного прискорення автомобіля до суми парціальних прискорень.

Біографії авторів

М. А. Podrigalo, Національна академія Національної гвардії України

Подригало Михайло Абович – доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності НГУ Національної академії Національної гвардії України.

D. V. Abramov, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Абрамов Дмитро Володимирович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології машинобудування та ремонту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

R. О. Kaidalov, Національна академія Національної гвардії України

Кайдалов Руслан Олегович – кандидат технічних наук, доцент, докторант Національної академії Національної гвардії України

Посилання

Файст, В. Л. Удосконалення вимог до динамічних властивостей легкових автомобілів [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.22.20 / Файст Валерій Львович ; Харк. нац. техн. ун-т сільського госп-ва ім. Петра Василенка. – Х., 2012. – 20 с.

Динамічні властивості і стабільність функціонування автотранспортних засобів [Текст] / Д. В. Абрамов, Н. М. Подригало, М. А. Подригало та ін. – Х. : ХНАДУ, 2014. – 204 с.

Метод парциальных ускорений и его приложение в динамике мобильных машин [Текст] / Н. П. Артёмов, А. Т. Лебедев, М. А. Подригало и др. – Х. : Міськдрук, 2012. – 220 с.

Тарг, С. М. Краткий курс теоретической механики [Текст] / С. М. Тарг. – М. : Наука, 1968. – 480 с.

Токарев, А. А. Ещё раз о КПД автомобиля [Текст] / А. А. Токарев // Автомобильная промышленность. – 1997. – № 9. – С. 18 – 21.

Кириченко, И. Г. Оценка коэффициента полезного действия колёсных машин на транспортних операциях [Текст] / И. Г. Кириченко, Н. М. Подригало // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. – Х. : ХГАДТУ, 1998. – № 1. – С. 26–28.

Евсеев, П. П. Энергетические показатели функционирования автомобиля на маршруте. Термины и “тернии” [Текст] / П. П. Евсеев // Автомобильная промышленность. – 1999. – № 2. – С. 15 – 17.

Евсеев, П. П. И ещё раз о КПД автомобиля [Текст] / П. П. Евсеев // Автомобильная промышленность.– 1999. – № 3. – С. 20 – 21.

Евсеев, П. П. Работа, производительность и КПД автомобиля с позиций физики, стандартизации и метрологии [Текст] / П. П. Евсеев // Автомобильная промышленность. – 2003. – № 4. – С. 7 – 10.

Евсеев, П. П. Эффективный КПД движителя автомобиля [Текст] / П. П. Евсеев // Автомобильная промышленность. – 2006. – № 4. – С. 12 – 14.

Квалиметрия, стандартизация и унификация тормозного управления колёсной машины [Текст] / М. А. Подригало, В. П. Волков, Д. В. Абрамов и др. – Х. : ХНАДУ, 2007. – 446 с.

Евсеев, П. П. Некоторые вопросы енергетики автомобиля [Текст] / П. П. Евсеев. – К. : ЗАТ “ВУПОЛ”, 2006. – 236 с.

Говорущенко, Н. Я. Экономия топлива и снижение токсичности на автомобильном транспорте [Текст] / Н. Я.

Говорущенко. – М. : Транспорт, 1990. – 135 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті