DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2016/2/28/138878

МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗРАЗКА ОЗБРОЄННЯ З УРАХУВАННЯМ ВАРТІСНОГО КРИТЕРІЮ

S. М. Osipenko

Анотація


Сформульована задача обґрунтування параметрів складних зразків озброєння в межах визначених інтервалів їх значення з урахуванням вартісного критерію і запропонована методика її розв’язування. Проведено аналіз отриманих результатів та сформульовані рекомендації щодо раціонального використання коштів на забезпечення потрібного рівня параметрів зразків озброєння та військової техніки.


Ключові слова


зразок озброєння; параметр зразка; вартісна функція; цільовий ефект; оптимізація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Стеценко, О. О. Методологічні аспекти формування оперативно-стратегічних та оперативно-тактичних вимог до перспективних систем озброєння Збройних Сил України [Текст] / О. О. Стеценко, О. П. Ковтуненко, І. С. Цибулько // Наука і оборона. – 2001. – № 4. – С. 46 – 54.

Василенко, О. В. Погляди на обґрунтування вимог до технічних показників перспективних зразків озброєння [Текст] / О. В. Василенко, В. В. Зубарєв // Наука і оборона. – 2007. – № 4. – С. 33–34.

Гриб, Д. А. Системно-концептуальні основи і елементи формування оперативно-тактичних і тактико-технічних вимог, що пред’являються до перспективних зразків озброєння та військової техніки та зразків, що модернізуються [Текст] / Д. А. Гриб, Б. А. Демидов, М. В. Науменко // Системи озброєння та військова техніка. – 2009. – № 2 (18). – С. 65–72.

Купріненко, О. М. Аналіз методів обґрунтування оперативно-тактичних вимог до перспективних систем (комплексів, зразків) озброєння та військової техніки [Текст] / О. М. Купріненко // Військово-технічний збірник. – Л. : АСВ, 2011. – № 1(4). – С. 10–15.

Порядок обоснования оперативно-тактических требований к системе зенитного ракетного вооружения и ее структурным компонентам / Б. Н. Ланецкий, В. В. Лукьянчук, И. Г. Кириллов, И. М. Николаев // Системи озброєння та військова техніка. – 2014. – №1 (37). – С. 51–55.

Литвин, З. Б. Функціонально-вартісний аналіз [Текст] : навч. посіб. / З. Б. Литвин. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 130 с.

Третьяков, В. І. Воєнна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. І. Третьяков, С. М. Осипенко. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2010. – 145 с.
Copyright (c) 2019 S. М. Osipenko

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР