ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕМОНТНИХ ОРГАНІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО РОЗОСЕРЕДЖЕНОЇ ТЕХНІКИ

Автор(и)

  • О. О. Morozov Національна академія Національної гвардії України.

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2016/2/28/138896

Ключові слова:

ремонтні органи, територіально розосереджена техніка, відновлення техніки, зона відновлення, розміщення ремонтних органів, місце щільного зосередження техніки

Анотація

Розглянуто задачу обґрунтування складу та розміщення ремонтних органів для відновлення територіально розосередженої техніки. Вихідними даними є місця розташування зразків техніки, що потребують відновлення працездатного стану, і склад ремонтних органів. Запропоновані постановка та алгоритми розв’язування задачі визначення раціональної кількості ремонтних органів, місць їх розміщення у зоні відновлення техніки, закріплення місць щільного зосередження техніки за цими органами.

Біографія автора

О. О. Morozov, Національна академія Національної гвардії України.

Морозов Олександр Олександрович – доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності НГУ Національної академії Національної гвардії України.

Посилання

Петров, Э. Г. Территориально распределенные системы обслуживания [Текст] / Э. Г. Петров, В. П. Писклакова, В. В. Бескоровайный. – К. : Техника, 1992. – 208 с.

Алгоритм оптимізації розміщення пожежних депо при проектуванні нових районів міст (реконструкції існуючих) [Текст] / В. М. Комяк, А. Г. Косе, О. К. Пандорін, О. В. Панкратов // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – К. : КНУБА, 2000. – Вип. 68. – С. 62–64.

Годлевский, М. Д. Принципы структурно-параметрического синтеза модели транспортно-складской системы транснациональной логистической компании [Текст] / М. Д. Годлевский, В. В. Дыбская // Вестник НТУ “ХПИ” : сб. науч. тр. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2009. – № 10. – С. 23–30. – (Серия “Системный анализ, управление и информационные технологии”).

Годлевский, М. Д. Модель статической задачи структурного синтеза корпоративной информационно-вычислительной системы [Текст] / М. Д. Годлевский, В. Ю. Воловщиков // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2006. – № 2/2 (20). – С. 110–113.

Петров, Э. Г. Алгоритм структурно-топологической оптимизации централизованных сетевых систем [Текст] / Э. Г. Петров, А. Б. Болотов, В. В. Бескоровайный // Механизация и автоматизация управления. – 1986. – № 1. – C. 28–31.

Бескоровайный, В. В. Модификация метода направленного перебора для синтеза топологии систем с радиально-узловыми структурами [Текст] / В. В. Бескоровайный // АСУ и приборы автоматики. – 2003. – Вып. 123. – С. 110–116.

Свирщева, Э. А. Структурный синтез неизоморфных систем с однородными компонентами [Текст] / Э. А. Свирщева. – Х. : ХТУРЭ, 1998. – 256 с.

Бескоровайный, В. В. Генетический алгоритм структурной оптимизации централизованных многоуровневых ИВС [Текст] / В. В. Бескоровайный, З. А. Имангулова // Новые решения в современных технологиях. – Х. : ХГПУ, 2000. – Вып. 83. – С. 4–7.

Годлевский, М. Д. СППР управления развитием корпоративной информационно-вычислительной системы при нечеткой исходной информации [Текст] / М. Д. Годлевский, В. Ю. Воловщиков // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2006. – № 2/2 (20). – С. 3–6.

Бескоровайный, В. В. Оценка оптимального количества подсистем при проектировании систем с регулярно распределенными элементами [Текст] / В. В. Бескоровайный // АСУ и приборы автоматики. – 2003. – Вып. 122. – С. 141–144.

Погребной, В. К. Покрытие схем вычислительных устройств блоками унифицированного набора [Текст] / В. К. Погребной // Известия Томского политехнического института. – 1970. – Т. 211. – С. 81–87.

Кристофидес, Н. Теория графов. Алгоритмический подход [Текст] / Н. Кристофидес. – М. : Мир, 1978. – 432 с.

Дегтярев, Ю. И. Методы оптимизации [Текст] / Ю. И. Дегтярев. – М. : Советское радио, 1980. – 272 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті