DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2016/2/28/138896

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕМОНТНИХ ОРГАНІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО РОЗОСЕРЕДЖЕНОЇ ТЕХНІКИ

О. О. Morozov

Анотація


Розглянуто задачу обґрунтування складу та розміщення ремонтних органів для відновлення територіально розосередженої техніки. Вихідними даними є місця розташування зразків техніки, що потребують відновлення працездатного стану, і склад ремонтних органів. Запропоновані постановка та алгоритми розв’язування задачі визначення раціональної кількості ремонтних органів, місць їх розміщення у зоні відновлення техніки, закріплення місць щільного зосередження техніки за цими органами.


Ключові слова


ремонтні органи; територіально розосереджена техніка; відновлення техніки; зона відновлення; розміщення ремонтних органів; місце щільного зосередження техніки

Повний текст:

PDF

Посилання


Петров, Э. Г. Территориально распределенные системы обслуживания [Текст] / Э. Г. Петров, В. П. Писклакова, В. В. Бескоровайный. – К. : Техника, 1992. – 208 с.

Алгоритм оптимізації розміщення пожежних депо при проектуванні нових районів міст (реконструкції існуючих) [Текст] / В. М. Комяк, А. Г. Косе, О. К. Пандорін, О. В. Панкратов // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – К. : КНУБА, 2000. – Вип. 68. – С. 62–64.

Годлевский, М. Д. Принципы структурно-параметрического синтеза модели транспортно-складской системы транснациональной логистической компании [Текст] / М. Д. Годлевский, В. В. Дыбская // Вестник НТУ “ХПИ” : сб. науч. тр. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2009. – № 10. – С. 23–30. – (Серия “Системный анализ, управление и информационные технологии”).

Годлевский, М. Д. Модель статической задачи структурного синтеза корпоративной информационно-вычислительной системы [Текст] / М. Д. Годлевский, В. Ю. Воловщиков // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2006. – № 2/2 (20). – С. 110–113.

Петров, Э. Г. Алгоритм структурно-топологической оптимизации централизованных сетевых систем [Текст] / Э. Г. Петров, А. Б. Болотов, В. В. Бескоровайный // Механизация и автоматизация управления. – 1986. – № 1. – C. 28–31.

Бескоровайный, В. В. Модификация метода направленного перебора для синтеза топологии систем с радиально-узловыми структурами [Текст] / В. В. Бескоровайный // АСУ и приборы автоматики. – 2003. – Вып. 123. – С. 110–116.

Свирщева, Э. А. Структурный синтез неизоморфных систем с однородными компонентами [Текст] / Э. А. Свирщева. – Х. : ХТУРЭ, 1998. – 256 с.

Бескоровайный, В. В. Генетический алгоритм структурной оптимизации централизованных многоуровневых ИВС [Текст] / В. В. Бескоровайный, З. А. Имангулова // Новые решения в современных технологиях. – Х. : ХГПУ, 2000. – Вып. 83. – С. 4–7.

Годлевский, М. Д. СППР управления развитием корпоративной информационно-вычислительной системы при нечеткой исходной информации [Текст] / М. Д. Годлевский, В. Ю. Воловщиков // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2006. – № 2/2 (20). – С. 3–6.

Бескоровайный, В. В. Оценка оптимального количества подсистем при проектировании систем с регулярно распределенными элементами [Текст] / В. В. Бескоровайный // АСУ и приборы автоматики. – 2003. – Вып. 122. – С. 141–144.

Погребной, В. К. Покрытие схем вычислительных устройств блоками унифицированного набора [Текст] / В. К. Погребной // Известия Томского политехнического института. – 1970. – Т. 211. – С. 81–87.

Кристофидес, Н. Теория графов. Алгоритмический подход [Текст] / Н. Кристофидес. – М. : Мир, 1978. – 432 с.

Дегтярев, Ю. И. Методы оптимизации [Текст] / Ю. И. Дегтярев. – М. : Советское радио, 1980. – 272 с.
Copyright (c) 2019 О. О. Morozov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР