DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2016/2/28/138897

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

О. Yu. Shabalin

Анотація


Пропонується як один з різновидів IT-технологій автоматизований метод експрес-аналізу вартості технічного обслуговування зразків озброєння і військової техніки на різних етапах їх експлуатації.


Ключові слова


технічне обслуговування; вартість експлуатації озброєння і військової техніки; зразки-аналоги; математичні моделі задачі; метод найменших квадратів; критерій точності рішення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Gabeaud, Essai sar la Theorie des Resistenses passives dans la Bouehe a Feu, Metorial de L`Artillerie Francaise, t. XVI, 1,2 1936.

Орлов, Б. В. Устройство и проектирование стволов артиллерийских орудий [Текст] : учебник / Б. В. Орлов, Э. К. Лорман, В. Г. Маликов. – М. : Машиностроение, 1976. – 432 с.

Соколовський, С. А. Економічна оцінка витрат на експлуатацію автомобільних цістерн [Текст] / С. А. Соколовський // Зб. тез доп. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 30.03.2011 р. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2011. – С. 4–5.

Голубок, М. Г. Забезпечення ефективної оборони об’єктів підрозділами гвардії [Текст] / М. Г. Голубок // Зб. тез доп. VІІ наук.-практ. конф., Харків, 31.03.2016 р. – Х. : НА НГУ, 2016. – С. 18–19.

Зельдович, Я. Б. Элементи прикладной математики [Текст] : справочник / Я. Б. Зельдович, А. Д. Мышкис. – М. : Наука, 1965. – 615 с.
Copyright (c) 2019 О. Yu. Shabalin

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР