DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2016/2/28/138898

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

І. К. Shasha, R. О. Honchar, V. О. Temnikov, V. V. Yemanov

Анотація


У статті розглянуто актуальні питання технологічного забезпечення контролю експлуатаційної безпеки транспортних засобів військових частин Національної гвардії України. Розроблено технологічні принципи і вимоги до технологій діагностування експлуатаційної безпеки.


Ключові слова


експлуатаційна безпека; діагностування; технічний стан транспортного засобу

Повний текст:

PDF

Посилання


Мирошников, Л. В. Диагностирование технического состояния автомобилей на автотранспортных предприятиях [Текст] / Л. В. Мирошников, А. П. Болдин, В. И. Пал. – М. : Транспорт, 1977. – 263 с.

Основы технической діагностики [Текст]. Кн. 1. Модели объектов, методы и алгоритмы диагноза / под ред. П. П. Пархоменко. – М. : Энергия, 1976. – 464 с.

Савін, Б. М. Впровадження нових методів перевірки технічного стану при проведенні державного технічного огляду транспортних засобів [Текст] / Б. М. Савін, А. В. Капустін // Вантажне і легкове господарство. – 2001. – № 6. – С. 9–13.

ГОСТ 20911-89. Техническая диагностика. Термины и определения [Текст] : межгосударственный стандарт. – Введ. 1991-01-01. – М. : Стандартинформ, 2009. – 18 с.

ІСО 4092-88. Дорожный транспорт. Системы технического диагностирования автомобилей. Термины [Текст] : международный стандарт. – Введ. 1991-01-01. – М. : Стандартинформ, 2009. – 29 с.

ГОСТ 25176-82. Техническая диагностика. Диагностирование автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных и дорожных машин. Классификация. Общие технические требования [Текст] : межгосударственный стандарт. – Введ. 1983-01-01. – М. : Стандартинформ, 1985. – 14 с.

ГОСТ 27518-87. Диагностирование изделий. Общие требования [Текст] : межгосударственный стандарт. – Введ. 1989-01-01. – М. : Стандартинформ, 2009. – 5 с.

Говорущенко, Н. Я. Економічна кібернетика транспорту [Текст] / Н. Я. Говорущенко, В. Н. Варфоломєєв. – Х. : ХГАДТУ, 2000. – 218 с.

Методика расчета производственной программы технического обслуживания и диагностирования автомобилей для АТП и БЦТО. МУ-200-РСФСР-15-0204-83. – М. : Минавтотранс РСФСР, 1984. – 24 с.
Copyright (c) 2020 І. К. Shasha, R. О. Honchar, V. О. Temnikov, V. V. Yemanov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР