DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2016/2/28/138901

УДОСКОНАЛЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ПРИВОДІВ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ

P. І. Litovchenko, L. P. Ivanova, V. М. Nechyporenko, B. М. Kushnir, V. М. Masliy

Анотація


Запропоновано новий вид цільової функції і методику зведення кінематичних, силових, енергетичних та експлуатаційних характеристик механічних передач при автоматизованому синтезі раціональної структури і  розрахунку параметрів механічного приводу військових машин.


Ключові слова


механічний привід; автоматизований синтез раціональної структури приводу; характеристики механічних передач; експлуатаційні вимоги до механічних приводів; програма автоматизованого синтезу структури і розрахунку параметрів механічного приводу

Повний текст:

PDF

Посилання


Літовченко, П. І. Автоматизований синтез і розрахунок параметрів механічних приводів на основі нового підходу до їх систематизації [Текст] / П. І. Літовченко, В. А. Сало, Л. П. Іванова // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2011. – Вип. 2(18). – С. 11–14.

Літовченко, П. І. Автоматизований синтез і розрахунок механічного приводу раціональної структури [Текст] / П. І. Літовченко, В. А. Сало, Л. П. Іванова // Наукове забезпечення процесів службово-бойової діяльності Національної гвардії України : зб. тез доп. VIІ наук.-практ. конф., Харків, 31.03.2016 р. – Х. : НА НГУ, 2016. – С. 38.

Чернилевский, Д. В. Детали машин. Проектирование технологического оборудования [Текст] / Д. В. Чернилевский. – М. : Машиностроение, 2003. – 560 с.

Назначение, область применения и основные типы механических передач [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www/URL:http: //rudocs.exdat.com/docs/index-274014.html (дата звернення: 19.11.16). – Назва з екрана.
Copyright (c) 2020 P. І. Litovchenko, L. P. Ivanova, V. М. Nechyporenko, B. М. Kushnir, V. М. Masliy

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР