DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2016/1/27/138905

ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕРХОНЬ КАНАЛІВ СТВОЛІВ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

О. М. Kriukov

Анотація


Обґрунтовано доцільність створення перспективного засобу вимірювання геометричних характеристик поверхонь каналів стволів. Запропоновано в основу будови такого приладу покласти тріангуляційний метод вимірювання із застосуванням лазерного випромінювання для зондування досліджуваної поверхні. Сформульовано основні наукові завдання, вирішення яких має передувати створенню засобу вимірювання.


Ключові слова


засіб вимірювання; геометрична характеристика; канал ствола; тріангуляційний метод вимірювання; джерело лазерного випромінювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Измерения в промышленности [Текст] : справочник / под ред. П. Профоса. – Т. 1. – М. : Металлургия, 1990. – 492 с.

Полищук, Е. С. Измерительные преобразователи [Текст] / Е. С. Полищук. – К. : Высш. шк., 1981. – 296 с.

Виглеб, Г. Датчики [Текст] / Г. Виглеб. – М. : Мир, 1989. – 196 с.

Метрологія та вимірювальна техніка [Текст] / Є. С. Поліщук та ін. – Л. : Бескид Біт, 2003. – 544 с.

Стандарт Міністерства внутрішніх справ України “Пістолети, револьвери та інші короткоствольні пристрої несмертельної дії” [Текст] : наказ МВС України від 29 верес. 2007 р. № 325 // ДНДЕКЦ МВС України, 2008. – 36 с.

Про затвердження Положення зі служби озброєння внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України [Текст] : наказ МВС України від 02 квіт. 2013 р. № 330 // Офіційний вісник України.– 2013. – № 40. – 7 черв. – 246 с.

Общее руководство по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения [Текст] / под ред. А. Д. Вавилова. – Ч. 1. – М. : Воениздат, 1982. – 744 с.

Способ измерения износа канала ствола и устройство для его осуществления (варианты) [Текст] : пат. 2368885 Рос. Федерация : МПК G 01 N 3/56, G 01 B 13/12, F 41 A 31/02 / Зверев Ю. В., Котляр П. Е., Мишнев В. И., Назаренко С. И. ; заявл. 05.07.07 ; опубл. 27.09.09, Бюл. № 27. – 9 с.

Кухлинг, Х. Справочник по физике [Текст] / Х. Кухлинг. – М. : Мир, 1982. – 520 с.

Носов, Ю. Р. Основы физики приборов с зарядовой связью [Текст] / Ю. Р. Носов, В. А. Шилин. – М. : Наука, 1986. – 318 с.
Copyright (c) 2019 О. М. Kriukov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР