DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2016/1/27/138915

ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ АВТОМОБІЛІВ-ЦИСТЕРН ПРОТИ ПЕРЕКИДАННЯ В ПОПЕРЕЧНІЙ ПЛОЩИНІ

V. V. Hlushchenko, М. А. Podrigalo, D. V. Abramov

Анотація


Наведені результати дослідження з підвищення стійкості автомобілів-цистерн проти перекидання в поперечній площині шляхом визначення діапазону допустимих значень коефіцієнта заповнення цистерни рідиною.


Ключові слова


автомобіль-паливозаправник; бічне прискорення; коефіцієнт заповнення об’єму цистерни; стійкість положення; енергія удару рідини; енергія стабілізації положення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Шимановский, А. О. Динамическая нагруженность конструкции цистерны при торможении [Текст] / А. О. Шимановский, Г. М. Куземкина // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. – Х. : ХНАДУ, 2006. – Вып. 19. – С. 32–34.

Власов, Ю. Л. Динамическая модель равномерного движения автоцистерны без перегородок с частичным заполнением [Текст] / Ю. Л. Власов, Н. А. Морозов, А. А. Гаврилов // Вестник ОГУ. – Оренбург : ОГУ, 2013. – № 9 (158). – С. 227–231.

Ходырев, С. Я. Оценка эффективности торможения автомобилей-шлаковозов [Текст] / С. Я. Ходырев // Автомобильный транспорт : респ. межвед. науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 1981. – Вып. 18. – С. 99–100.

Kang X. D. Optimal tank design and directional dynamic analysis of liquid cargo vehicle under steering and braking. P.D. thesis department of Mechanical and Industrial Engineering, Concordia University, 2001. – 323 р.

Подригало, М. А. Устойчивость автомобиля против заноса в тяговом режиме движения [Текст] / М. А. Подригало, Д. М. Клец // Автомобильная промышленность. – 2009. – № 12. – С. 23–26.

Влияние расположения груза в кузове грузового автомобиля на устойчивость автомобиля в поворотах [Текст] / Ю. Л. Власов, Н. А. Морозов, И. А. Бочаров, А. А. Гаврилов // Вестник ОГУ. – Оренбург : ОГУ, 2011. – № 4/123. – С. 152–156.

Энергетический подход к оценке устойчивости автомобилей-цистерн против опрокидывания [Текст] / В. В. Глущенко, Р. О. Кайдалов, М. А. Подригало, С. А. Соколовский // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Х. : НА НГУ, 2015. – Вип. 2 (26). – С. 32–38.
Copyright (c) 2019 V. V. Hlushchenko, М. А. Podrigalo, D. V. Abramov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР