УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ТРАНСПОРТНО-ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • І. К. Shasha Національна академія Національної гвардії України
  • R. О. Gonchar Національна академія Національної гвардії України
  • V. О. Temnikov Національна академія Національної гвардії України

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2016/1/27/138927

Ключові слова:

екологічні проблеми, автотранспортні засоби, транспортно-екологічний моніторинг.

Анотація

У статті розглянуто шляхи вирішення актуальної проблеми зниження забруднення навколишнього середовища відпрацьованими газами автотранспортних засобів частин та підрозділів Національної гвардії України. Обґрунтовано необхідність створення системи моніторингу транспортної мережі.

Біографії авторів

І. К. Shasha, Національна академія Національної гвардії України

Шаша Ігор Костянтинович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри експлуатації та ремонту автомобілів та бойових машин Національної академії Національної гвардії України.

R. О. Gonchar, Національна академія Національної гвардії України

Гончар Роман Олександрович – кандидат військових наук, заступник начальника кафедри експлуатації та ремонту автомобілів та бойових машин Національної академії Національної гвардії України.

V. О. Temnikov, Національна академія Національної гвардії України

Темніков Віктор Олексійович – кандидат військових наук, начальник кафедри експлуатації та ремонту автомобілів та бойових машин Національної академії Національної гвардії України.

Посилання

Солуха, Б. В. Оцінка впливу шкідливих викидів автотранспорту на атмосферне повітря в житловій зоні забудови (ОВНС згідно з ДБНА 2.2-1-95) [Текст] : метод. вказівки до виконання курсового проекту / Б. В. Солуха. – К. : КНУБА, 2000. – 6 с.

Шаша, І. К. Методика оцінки екологічного ризику від забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом [Текст] / І. К. Шаша, О. В. Конціялов // Право і безпека. – Х. : ХНУВС, 2009. – № 3. – С. 160 – 163.

Настасенко, О. Г. Системний підхід щодо ліквідації загроз екологічної катастрофи у зоні антитерористичної операції [Електронний ресурс] / О. Г. Настасенко, О. І. Бондар, О. А. Машков // Екологічні науки. – 2014. – № 2. – Режим доступу : http://ecoj.dea.gov.ua. – Назва з екрана.

Власенко, Д. О. Екологічні проблеми автомобільного транспорту та шляхи їх вирішення на локальних територіях [Текст] / Д. О. Власенко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління : тези доп. Десятої щоріч. всеукр. наук. конф., Суми, 20–21 квіт. 2010 р. / відп. за вип. О. М. Теліженко. – Суми : СумДУ, 2010. – Ч. 1. – С. 43–45.

Шаша, І. К. Оцінка ефективності експлуатації автотранспортної системи [Текст] / І. К. Шаша, В. В. Сікоринський // Безпека дорожнього руху: Правові та організаційні аспекти : мат-ли VI міжнар. наук.-практ. конф., Донецьк, 17–18 листоп. – Донецьк : [б. в.], 2011. – С. 163–167.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті