МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ТЕХНОГЕННО-ПРИРОДНО-СОЦІАЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • V. V. Tyutyunik Національний університет цивільного захисту України
  • G. V. Ivanets Національний університет цивільного захисту України
  • S. А. Gorelyshev Національна академія Національної гвардії України

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2016/1/27/139025

Ключові слова:

надзвичайна ситуація, види надзвичайних ситуацій, адміністративно-територіальна одиниця, комплексний показник, рівні небезпеки надзвичайних ситуацій.

Анотація

У статті розглянуто методику оцінювання рівня техногенно-природно-соціальної небезпеки адміністративно-територіальних одиниць України на основі методу векторно-статистичного аналізу із урахуванням площі їх територій та чисельності населення, а також їх розподіл за рівнями небезпеки. Вхідну емпіричну основу для проведення розрахунків складають статистичні дані, які щорічно наводяться у Національних доповідях про стан техногенної та природної безпеки в Україні.

Біографії авторів

V. V. Tyutyunik, Національний університет цивільного захисту України

Тютюник Вадим Володимирович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, начальник НДЛ кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки Національного університету цивільного захисту України.

G. V. Ivanets, Національний університет цивільного захисту України

Іванець Григорій Володимирович кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки Національного університету цивільного захисту України.

S. А. Gorelyshev, Національна академія Національної гвардії України

Горєлишев Станіслав Анатолійович кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності НГУ Національної академії Національної гвардії України.

Посилання

Емельянов, В. М. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях [Текст] / В. М. Емельянов. – М. : Деловой мир, 2002. – С. 279–289.

Шоботов, В. М. Цивільна оборона [Текст] : навч. посіб. / В. М. Шоботов; вид. 2-ге перероб. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 438 с.

Биченок, М. М. Проблеми природно-техногенної безпеки в Україні [Текст] / М. М. Биченок, О. М. Трофимчук. – К. : РНБОУ, 2002. – 153 с.

Белов, П. Г. Системный анализ и моделирование опасных процессов в техносфере [Текст] / П. Г. Белов. – М. : Академия, 2003. – 512 с.

Акимов, В. А. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации: опасности, угрозы, риски [Текст] / В. А. Акимов, В. Д. Новиков, Н. Н. Радаев. – М. : Деловой экспресс, 2001. – 304 с.

Комплексная оценка уровня риска опасного объекта [Текст] / В. Д. Кондратьев, А. В. Толстых, Б. К. Уандыков, А. В. Щепкин // Системы управления и информационных технологий. – 2004. – № 3 (15). – С. 53–57.

Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях [Текст] / В. Є. Гончарук, С. І. Качан, С. М. Орел, В. І. Пуцило. – Л. : Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2004. – 183 с.

Комплексні показники оцінювання стану природно-техногенної небезпеки адміністративно-територіальних одиниць України [Текст] / В. А. Андронов, Ю. П. Бабков, В. В. Тютюник, Р. І. Шевченко // Проблеми надзвичайних ситуацій. – Х. : Нац. ун-т цивільного захисту України, 2010. – Вип. 12. – С. 9–20.

Тютюник, В. В. Оцінка відносної інтенсивності між надзвичайними ситуаціями природного та техногенного характеру в регіонах України [Текст] / В. В. Тютюник // Проблеми надзвичайних ситуацій. – Х. : Нац. ун-т цивільного захисту України, 2015. – Вип. 21. – С. 112–120.

Комплексні показники оцінювання стану природно-техногенної небезпеки адміністративно-територіальних одиниць України [Текст] / В. А. Андронов, Ю. П. Бабков, В. В. Тютюник, Р. І. Шевченко // Проблеми надзвичайних ситуацій. – Х. : Нац. ун-т цивільного захисту України, 2010. – Вип. 12. – С. 9–20.

Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2013 році [Текст]. – К. : УНДІ ЦЗ ДСНС України, 2014. – 542 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті