DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2016/1/27/139025

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ТЕХНОГЕННО-ПРИРОДНО-СОЦІАЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНИ

V. V. Tyutyunik, G. V. Ivanets, S. А. Gorelyshev

Анотація


У статті розглянуто методику оцінювання рівня техногенно-природно-соціальної небезпеки адміністративно-територіальних одиниць України на основі методу векторно-статистичного аналізу із урахуванням площі їх територій та чисельності населення, а також їх розподіл за рівнями небезпеки. Вхідну емпіричну основу для проведення розрахунків складають статистичні дані, які щорічно наводяться у Національних доповідях про стан техногенної та природної безпеки в Україні.


Ключові слова


надзвичайна ситуація; види надзвичайних ситуацій; адміністративно-територіальна одиниця; комплексний показник; рівні небезпеки надзвичайних ситуацій.

Повний текст:

PDF

Посилання


Емельянов, В. М. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях [Текст] / В. М. Емельянов. – М. : Деловой мир, 2002. – С. 279–289.

Шоботов, В. М. Цивільна оборона [Текст] : навч. посіб. / В. М. Шоботов; вид. 2-ге перероб. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 438 с.

Биченок, М. М. Проблеми природно-техногенної безпеки в Україні [Текст] / М. М. Биченок, О. М. Трофимчук. – К. : РНБОУ, 2002. – 153 с.

Белов, П. Г. Системный анализ и моделирование опасных процессов в техносфере [Текст] / П. Г. Белов. – М. : Академия, 2003. – 512 с.

Акимов, В. А. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации: опасности, угрозы, риски [Текст] / В. А. Акимов, В. Д. Новиков, Н. Н. Радаев. – М. : Деловой экспресс, 2001. – 304 с.

Комплексная оценка уровня риска опасного объекта [Текст] / В. Д. Кондратьев, А. В. Толстых, Б. К. Уандыков, А. В. Щепкин // Системы управления и информационных технологий. – 2004. – № 3 (15). – С. 53–57.

Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях [Текст] / В. Є. Гончарук, С. І. Качан, С. М. Орел, В. І. Пуцило. – Л. : Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2004. – 183 с.

Комплексні показники оцінювання стану природно-техногенної небезпеки адміністративно-територіальних одиниць України [Текст] / В. А. Андронов, Ю. П. Бабков, В. В. Тютюник, Р. І. Шевченко // Проблеми надзвичайних ситуацій. – Х. : Нац. ун-т цивільного захисту України, 2010. – Вип. 12. – С. 9–20.

Тютюник, В. В. Оцінка відносної інтенсивності між надзвичайними ситуаціями природного та техногенного характеру в регіонах України [Текст] / В. В. Тютюник // Проблеми надзвичайних ситуацій. – Х. : Нац. ун-т цивільного захисту України, 2015. – Вип. 21. – С. 112–120.

Комплексні показники оцінювання стану природно-техногенної небезпеки адміністративно-територіальних одиниць України [Текст] / В. А. Андронов, Ю. П. Бабков, В. В. Тютюник, Р. І. Шевченко // Проблеми надзвичайних ситуацій. – Х. : Нац. ун-т цивільного захисту України, 2010. – Вип. 12. – С. 9–20.

Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2013 році [Текст]. – К. : УНДІ ЦЗ ДСНС України, 2014. – 542 с.
Copyright (c) 2019 V. V. Tyutyunik, G. V. Ivanets, S. А. Gorelyshev

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР