МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДСИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ МОБІЛЬНИХ РАДІОМЕРЕЖ КЛАСУ MANET

Автор(и)

  • S. V. Salnik Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2016/1/27/139214

Ключові слова:

оцінювання функціонування, підсистема забезпечення безпеки, мобільні радіомережі, MANET

Анотація

Представлено методику оцінювання функціонування підсистеми забезпечення безпеки мобільної радіомережі класу MANET. Розроблення методики ґрунтувалося на рішенні задачі оптимізації критеріїв оцінки ефективності, математичному та економічному оцінюванні. На їх основі отримані аналітичні вирази для оцінювання підсистеми забезпечення безпеки мобільної радіомережі.

Біографія автора

S. V. Salnik, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації

Сальник Сергій Васильович – ад’юнкт Військового інституту телекомунікацій та інформатизації

Посилання

Романюк, В. А. Мобильные радиосети – перспективы беспроводных технологий [Текст] / В. А. Романюк // Сети и телекоммуникации. – 2003. – № 12. – С. 62–68.

Метод виявлення вторгнень в мобільні радіомережі на основі нейронних мереж [Текст] / С. В. Сальник, В. В. Сальник, О. А. Симоненко, О. Я. Сова // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – № 4 (21). – С. 82–91.

Миночкин, А. І. Виявлення атак в мобільних радіомережах [Текст] / А. І. Миночкин, В. А. Романюк, П. В. Шацило // Збірник наукових праць № 1. – К. : ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2005. – С. 102–111.

Подиновский, В. В. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач [Текст] / В. В. Подиновский, В. Д. Ногин. – М. : Наука, 1982. – 64 с.

Лотов, В. А. Многокритериальные задачи принятия решений [Текст] : учеб. пособие / В. А. Лотов, И. И. Поспелова. – М. : МАКС Пресс, 2008. – 197 с.

Зорич, В. А. Математический анализ [Текст]. Ч. І / В. А. Зорич. – Изд. 4-е, испр. – М. : МЦНМО, 2002. – 664 с.

Зорич, В. А. Математический анализ [Текст]. Ч. II / В. А. Зорич. – Изд. 4-е, испр. – М. : МЦНМО, 2002. – 794 с.

Модель вторгнень в мобільні радіомережі класу MANET [Текст] / С. В. Сальник, В. В. Сальник, О. Я. Сова, Я. А. Стемпковська // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил Збройних Сил України імені І. Кожедуба. – Х. : ХУПС імені І. Кожедуба, 2016. – № 1 (46). – С. 79–85.

Сальник, С. В. Методика аудиту вторгнень в мобільні радіомережі класу MANET [Текст] / С. В. Сальник, В. В. Сальник, Е. М. Бовда // Журнал ХУПС імені І. Кожедуба “Системи обробки інформації”. – 2016. – № 1 (138). – С. 125–131.

Альянах, И. Н. Моделирование вычислительных систем [Текст] / И. Н. Альянах. – Л. : Машиностроение, 1988. – 223 с.

Петренко, С. А. Управление информационными рисками: Экономически оправданная безопасность [Текст] / С. А. Петренко, С. В. Симонов. – М. : АйТи-Пресс, 2004. – 381 с.

Чрешкин, Д. С. Оценка эффективности систем защиты информацоионных ресурсов [Текст] / Д. С. Чрешкин. – М. : Ин-т системного анализа РАН, 1998. – 455 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті