ФОРМУВАННЯ ПЛАНУ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ

Автор(и)

  • О. О. Morozov Національна академія Національної гвардії України

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2016/1/27/139215

Ключові слова:

обслуговування техніки, календарне планування, план обслуговування, оптимізація плану

Анотація

Представлено алгоритм рішення задачі формування оптимального плану обслуговування парку різнотипних зразків техніки. Запропоновано комбінаторний алгоритм послідовних ітерацій оптимізації первісного плану.

Біографія автора

О. О. Morozov, Національна академія Національної гвардії України

Морозов Олександр Олександрович – доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності НГУ Національної академії Національної гвардії України

Посилання

Барзилович, Е. Ю. Модели технического обслуживания сложных систем [Текст] : учеб. пособие / Е. Ю. Барзилович. – М. : Высш. шк., 1982. – 231 с.

Ершов, М. С. Модели планирования ремонтов и замен промышленного электрооборудования [Текст] / М. С. Ершов. – М. : Радио и связь, 1995. – 65 с.

Григорьян, Т. А. Планирование на автотранспортном предприятии [Текст] / Т. А. Григорьян, И. И. Карамышева. – Тюмень : Изд-во ТюмГНГУ, 2008. – 138 с.

Алексеев, В. В. Модели планирования ремонтов и замен элементов в процессе жизненного цикла сложных технических систем [Текст] / В. В. Алексеев, И. В. Хоменко, Р. А. Прохорский // Вестник Воронежского института МВД РФ. – 2011. – № 3. – С. 46–51.

Шабельникова, А. Ю. Оптимизация графика планово-предупредительного ремонта энергооборудования промышленных предприятий [Текст] / А. Ю. Шабельникова, Д. А. Васильев, В. А. Иващенко // Вестник СГТУ. – 2014. – № 3 (76). – С. 104–108.

Алесинская, Т. В. Основы логистики. Общие вопросы логистического управления [Текст] / Т. В. Алесинская. – Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2005. – 121 с.

Сергиенко, И. В. Математические модели и методы решения задач дискретной оптимизации [Текст] / И. В. Сергиенко. – К. : Наук. думка, 1988. – 472 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті