DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2016/1/27/139216

ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ ЗАПАСНИХ АГРЕГАТІВ ДЛЯ РЕМОНТУ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

О. О. Morozov

Анотація


Представлено алгоритм визначення кількості запасних агрегатів, вузлів і механізмів, необхідних для усунення бойових пошкоджень зразків озброєння та військової техніки в ремонтних органах.


Ключові слова


агрегатний ремонт; запасні агрегати; вузли і механізми; оборотний фонд; озброєння і військова техніка; бойові пошкодження

Повний текст:

PDF

Посилання


Технічне забезпечення військ (сил) у операції (бою) [Текст] : підручник / В. О. Шуєнкін, І. С. Ішутін, О. І. Хазанович та ін.; за ред. М. І. Шапталенка. – К. : НАОУ, 2001. – 616 с.

Бажинов, А. В. Прогнозирование потребности в запасных частях к транспортным машинам [Текст] : монография / А. В. Бажинов. – Х. : ХНАДУ, 2012. – 128 с.

Филатов, М. И. Формирование резерва запасных частей для ремонта транспортно-технологических машин [Текст] / М. И. Филатов, О. В. Юсупова // Вестник ОГУ. – Оренбург : ОГУ, 2014. – № 10 (171). – С. 213–218.

Ковалев, Р. Н. Повышение эффективности эксплуатации транспортных средств путем прогнозирования потребности в запасных частях [Текст] / Р. Н. Ковалев, А. С. Степанов, С. А. Черницын // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 6 (Ч. 7). – С. 1361–1364.

Иванов, В. П. Ремонт машин. Технология, оборудование, организация [Текст] : учебник / В. П. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новополоцк : УО “ПГУ”, 2006. – 468 с.

Мальцев, В. А. Особенности определения требуемого состава и количества запасных частей для ремонта образцов военной техники [Текст] / В. А. Мальцев, В. Н. Нестеров // Известия ТулГУ. – 2015. – Вып. 2. – С. 118–128.

Айвазян, С. А., Бухштабер, В. М. Методы анализа данных [Текст] : пер. с фр. – М. : Финансы и статистика, 1985. – 358 с.

Морозов, О. О. Модель управління запасами матеріально-технічних засобів [Текст] / О. О. Морозов // Честь і закон. – 2007. – № 1. – С. 32–34.
Copyright (c) 2021 О. О. Morozov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР