DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2016/1/27/139218

ВИЗНАЧЕННЯ СТАТИЧНОЇ І ДИНАМІЧНОЇ МІЦНОСТІ ЗРІЗАНИХ КОНІЧНИХ ОБОЛОНОК ШЛЯХОМ КОМПЛЕКСНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ЗАДАЧ БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ

S. А. Sokolovskyi, O. M. Kirichenko, V. P. Rakivnenko, L. А. Grebenik

Анотація


Стаття є продовженням праці [1], теоретичні дослідження в якої взяті за основу розрахунку динамічної і статичної міцності конічних оболонок.


Ключові слова


диференціальні рівняння із змінними коефіцієнтами; рівняння Вольтерра; збіжність рішень; ортотропні зрізані конічні оболонки; область статичної та динамічної нестійкості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Власов, В. З. Избранные труды [Текст] / В. З. Власов. – М. : Изд-во АН СССР, 1962. – Т. 1. – 528 с.

Кан, С. Н. Строительная механика оболочек [Текст] / С. Н. Кан. – М. : Машиностроение, 1966. – 508 с.

Новожилов, В. В. Теория тонких оболочек [Текст] / В. В. Новожилов. – Л. : Госиздат, 1962. – 432 с.

Колкунов, И. В. Основы расчета упругих оболочек [Текст] / И. В. Колкунов. – М. : Высш. шк., 1963. – 109 с.

Приближенные решения линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами применительно к задачам строительной механики [Текст] / С. А. Соколовский, А. Н. Кириченко, В. П. Ракивненко, Л. А. Гребеник // Збірник наукових праць Академії ВВ МВС України. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 86–89.

Серпико, И. Упругая устойчивость осесимметрично нагруженных конических и цилиндрических оболочек [Текст] / И. Серпико // Ракетная техника и космонавтика. – 1963. – Вып. I. – С. 87–96.

Seide Р. М. On the Duckling of Truncated Conical shells under Uniform Hydrostatic Pressure. Space Technology Lbs, № Е 9-9, 1969. – 143 с.
Copyright (c) 2019 S. А. Sokolovskyi, O. M. Kirichenko, V. P. Rakivnenko, L. А. Grebenik

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР