DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2015/2/26/139234

ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КІНЕТИЧНОЇ ЗБРОЇ НЕСМЕРТЕЛЬНОЇ ДІЇ ДЛЯ СИЛ БЕЗПЕКИ

О. І. Bilenko

Анотація


У статті розроблено алгоритм обґрунтування раціональних значень технічних характеристик кінетичної зброї несмертельної дії, який дозволяє забезпечити необхідні тактичні характеристики, а саме: задану дію поражаючого елемента по цілі з заданими параметрами у зазначеному діапазоні відстаней, з надійністю та безпечністю, не нижче встановлених.


Ключові слова


кінетична зброя; технічні характеристики; сили безпеки; несмертельна дія; поражаючий елемент

Повний текст:

PDF

Посилання


Саврасов, С. Концепция применения оружия нелетального действия в боевых операциях Сухопутных войск ВС США [Текст] / С. Саврасов // Зарубежное военное обозрение. – 2009. – № 10. – С. 37–44.

Нелетальное оружие: от электрошоков к ружьям направленной энергии и болевым лучам [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.arms-expo.ru/news/archive/neletal-noe-oruzhie-ot-elektroshokov-k-ruzh-yam-napravlennoy-energii-i-bolevym-lucham. – Назва з екрана.

Моисеев, В. М. Оружие нелетального действия и принципы тактики [Текст] / В. М. Моисеев, В. И. Орлянский // Военная мысль. – 2011. – № 6. – С. 26–34.

Кутовой, С. Г. Арсенал для ”войны на асфальте” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/technics/551. – Назва з екрана.

Підвищення характеристик дробової зброї для її застосування органами і підрозділами МВС України [Текст] : звіт про НДР (заключний) / Акад. ВВ МВС України ; кер. О. І. Біленко. – № держреєстрацiї 0111U008893. – Х., 2011. – 98 с.

Біленко, О. І. Дослідження відповідності тактико-технічних характеристик кінетичної зброї несмертельної дії вимогам практики її застосування [Текст] / О. І. Біленко, В. В. Пащенко // Честь і закон. – 2011. – № 3. – С. 107–111.

Біленко, О. І. Особливості оцінювання ефективності стрільби при виконанні специфічних завдань силами безпеки [Текст] / О. І. Біленко // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Х. : НА НГУ, 2015. – Вип. 1 (25). – С. 40–46.

Біленко, О. І. Вплив розкиду значень балістичного коефіцієнта поражаючого елемента кінетичної зброї на ефективність виконання вогневих завдань силами безпеки [Текст] / О. І. Біленко // Системи озброєння і військова техніка. – 2014. – № 4 (40). – С. 58–62.

Біленко, О. І. Метод формування вимог до балістичного коефіцієнта метального елемента кінетичної зброї [Текст] / О. І. Біленко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – № 6/3 (66). – С. 46–39.

Біленко, О. І. Регламентація розкиду значень балістичного коефіцієнта поражаючих елементів кінетичної зброї для сил безпеки [Текст] / О. І. Біленко // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Х. : НА НГУ, 2014. – Вип. 2 (24). – С. 9–14.

Біленко, О. І. Розробка тактико-технічних вимог до кінетичної зброї несмертельної дії [Текст] / О. І. Біленко, В. В. Пащенко // Збірник наукових праць ХУПС. – Х. : ХУПС, 2012. – Вип. 1 (30). – С. 2–5.

Біленко, О. І. Формування вимог до розкиду дульних швидкостей метальних елементів кінетичної зброї [Текст] / О. І. Біленко // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2013. – Вип. 1 (21). – С. 16–20.

Біленко, О. І. Вимоги до купчастості стрільби кінетичної зброї несмертельної дії [Текст] / О. І. Біленко, В. В. Пащенко // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2013. – Вип. 16 (989). – С. 56–59.

Попов, В. Л. Судебно-медицинская баллистика [Текст] / В. Л. Попов, В. Б. Шигеев, Л. Е. Кузнецов. – СПб. : Гипократ, 2002. – 656 с.

Біленко, О. І. Визначення оптимальних параметрів елементів боєприпасів для забезпечення заданої ефективності стрільби [Текст] / О. І. Біленко, В. В. Афанасьев // Збірник наукових праць ХУПС. – Х. : ХУПС, 2008. – Вип. 1. – С. 16–20.
Copyright (c) 2019 О. І. Bilenko

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР