ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПЛАВНОСТІ ХОДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ З НЕЛІНІЙНИМ ПІДРЕСОРЮВАННЯМ ПРИ РУСІ ПО БЕЗДОРІЖЖЮ

Автор(и)

  • R. О. Kaydalov Національна академія Національної гвардії України
  • V. М. Bashtovoi Головне управління Національної гвардії України
  • О. О. Larin Національний технічний університет “ХПІ”
  • О. О. Vodka Національний технічний університет “ХПІ”

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2015/2/26/139237

Ключові слова:

спеціалізований транспортний засіб, нелінійне підресорювання, дорожні випробування, вібровимірювання, плавність ходу

Анотація

Стаття присвячена вивченню ефективності застосування нелінійного дворівневого підресорювання спеціальних транспортних засобів, яке спрямоване на підвищення плавності їх ходу. Наведені результати дорожніх випробувань спеціалізованого транспортного засобу на дорозі без покриття (бездоріжжя) у двох варіантах конструктивної компоновки: з класичним лінійним торсіонним підресорюванням і з дворівневим нелінійним підвішуванням, яке забезпечує квазінульову жорсткість системи.

Біографії авторів

R. О. Kaydalov, Національна академія Національної гвардії України

Кайдалов Руслан Олегович – кандидат технічних наук, доцент, докторант Національної академії Національної гвардії України  

V. М. Bashtovoi, Головне управління Національної гвардії України

Баштовий Володимир Михайлович – заступник начальника логістики Головного управління Національної гвардії України

О. О. Larin, Національний технічний університет “ХПІ”

Ларін Олексій Олександрович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Національного технічного університету “ХПІ”

О. О. Vodka, Національний технічний університет “ХПІ”

Водка Олексій Олександрович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Національного технічного університету “ХПІ”

Посилання

Волков, В. П. Теорія руху автомобіля [Текст] : підручник / В. П. Волков, Г. Б. Вільський. – Суми : Університетська книга, 2010. – 320 с.

ST/SGAC.10/1/Rev.17: Recomendations on the transportation of the dangerous goods United Nations (2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ trans/danger/publi/unrec/rev17/English/Rev17_Volume1.pdf. – Назва з екрана.

European Commission. (2006). European road safety action programme mid-term review [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/ postimpact/references/index_en.htm. – Назва з екрана.

Nijol Batarlien. Accident probability risk factors of hazardous freight transportation [Текст] / Nijol Batarlien // Proc. of the 12th International Conference “Reliability and Statistics in Transportation and Communication” (RelStat’12), 17–20 October, 2012, Riga, Latvia. – P. 122–127.

Skorna, A. C. H. Risk and loss prevention within the transport chain [Текст] / Alexander C. H. Skorna, Christoph Bode, Markus Weiss // Proc. of 20th International Conference on Management of Technology Risk and loss prevention within the transport chain 10–14 April, 2011, Florida. – P. 16.

Калиновский, А. Я. Проблема транспортировки опасных грузов [Текст] / А. Я. Калиновский, С. А. Соколовский // Об’єднання теорії та практики – залог підвищення постійної готовності оперативно-рятувальних підрозділів до виконання дій за призначенням : мат-ли VIII наук.-техн. конф. – Х. : НУЦЗУ, 2011. – С. 52–53.

Elmadany, M M. On a subclass of nonlinear passive and semi-active damping for vibration isolation [Текст] / M. M. Elmadany, A. El-Tamimi // Computers & Structures, 1990. – Vol. 36. No. 5. – pp. 921–931.

Chavan, S. P. Experimental Verification of Passive Quarter Car Vehicle Dynamic System Subjected to Harmonic Road Excitation with Nonlinear Parameters [Текст] / S. P. Chavan, S. H. Sawant, J. A. Tamboli // IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE), February, 2013. – pp. 39–45.

M. Daniel da Silva. Modeling of a vehicle suspension with non linear elements and performance comparison to a semi-active model [Текст] / Motta Daniel da Silva, Zampieri Douglas Eduardo // Proc. of COBEM 2005 18th International Congress of Mechanical engineering, November 6–11, 2005, Ouro Preto, MG.

Younesian, D. Numerical and Experimental Analysis of NonlinearParabolic Springs Employed in Suspension System of freight cars [Текст] / D. Younesian, M. S. Fallahzadeh // International Journal of Automotive Engineering. Vol. 4, № 3, September, 2001. – pp. 812–826.

Verros, G. Design Optimization of Quarter-car Models with Passive and Semi-active Suspensions under Random Road Excitation [Текст] / G. Verros, S. Natsiavas, C. Papadimitriou // Journal of Vibration and Control. V. 11, 2005. – рp. 581–606.

Виброзащитные системы с квазинулевой жесткостью [Текст] / К. М. Рагульскис, П. М. Алабужев, А. А. Гритчин и др. – Л. : Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1986. – 96 с.

Калиновский, А. Я. Моделювання коливань спеціалізованого транспортного засобу, що має віброзахисну систему із квазінульової жорсткістю під час перевезення небезпечних вантажів [Текст] / А. Я. Калиновский, О. О. Ларін, С. А. Соколовський // Вісник Севастопольского національного технічного університету. – Севастополь : СевНТУ, 2012. – № 135. – С. 64–67. – (Серія “Машиноприладобудування та транспорт”).

Експериментальні дорожні дослідження плавності ходу спеціалізованого транспортного засобу з нелінійним підресоренням [Текст] / О. О. Водка, С. А. Соколовський, О. О. Назаров, О. О. Ларін // Вісник НТУ “ХПІ”. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2012. – № 55 (961). – С. 91–99.

Водка, А. А. Виброизмерительный комплекс на основе микроэлектромеханического сенсора [Текст] / А. А. Водка, А. И. Трубаев, Ю. Н. Ульянов // Вісник Східноукраїнського Національного університету ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ им. В. Даля, 2012. – № 9 (180), ч.1. – С. 140–147.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті