DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2015/2/26/139241

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

І. К. Shasha, V. О. Temnikov, R. О. Gonchar

Анотація


У статті на основі енергетичного підходу до аналізу кінематики транспортного потоку та рівня безпеки руху запропоновано єдиний комплекс оціночних детермінованих характеристик. Такий комплекс враховує потужність транспортного потоку і його градієнти часу та відстані, що пройдено. Наведено результати теоретичних досліджень енергетичних характеристик, що утворюють єдину оціночну систему отримання інформації про процеси формування безпеки руху.


Ключові слова


безпека руху; енергетичні характеристики; рівень безпеки

Повний текст:

PDF

Посилання


Сильянов, В. В. Теория транспортных потоков в проектировании дорог и организации движения [Текст] / В. В. Сильянов. – М. : Транспорт, 1977. – 303 с.

Хомяк, Я. В. Организация дорожного движения [Текст] / Я. В. Хомяк. – К. : Вища школа, 1986. – 271 с.

Куниця, А. В. Розробка та розвиток оціночних показників рівномірності руху автомобіля в умовах системи автомобіль–дорога [Текст] / А. В. Куниця, О. М. Дудніков // Безпека дорожнього руху України. – 2002. – № 1 (12). – С. 84–89.

Дудніков, О. М. Розробка та розвиток оціночних показників рівномірності руху транспортних потоків [Текст] / О. М. Дудніков // Безпека дорожнього руху України. – 2002. – № 2 (13). – С. 120–124.

Шаша, И. К. Моделирование процессов движения транспортных машин в различных условиях эксплуатации [Текст] / И. К. Шаша // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2006. – № 3/2 (21). – С. 29–31.

Тесля, В. О. Аналіз існуючих систем запобігання зіткнення автомобілів при обгоні і визначення напрямів їх розвитку [Текст] / В. О. Тесля // Вісник вінницького політехнічного інституту. – Вінниця : ВПІ, 2014. – № 3. – C. 97–100.

Подригало, М. А. Метод определения энергетических и динамических показателей автомобиля с помощью датчиков линейных ускорений [Текст] / М. А. Подригало, Д. М. Клец, А. Н. Мостовая // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2010. – № 7 (149). – С. 40–44.

Безопасность автотранспортных средств [Текст] : учеб. для вузов / В. В. Ломакин, Ю. Ю. Покровский, И. С. Степанов, О. Г. Гоманчук; под ред. В. В. Ломакина. – М. : МГТУ “МАМИ”, 2011. – 299 с.
Copyright (c) 2019 І. К. Shasha, V. О. Temnikov, R. О. Gonchar

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР