DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2015/2/26/139244

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ БРОНЬОВАНИХ КОЛІСНИХ МАШИН І ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ

O. S. Mazin, І. L. Strashnyi, V. М. Frankov, О. Yu. Shabalin

Анотація


Проведено дослідження паливної економічності броньованої колісної машини та визначено ступінь впливу основних конструктивних та експлуатаційних факторів на паливну економічність.


Ключові слова


двигун; паливо; економічність

Повний текст:

PDF

Посилання


Нові пропозиції щодо конструкцій бронеавтомобілів на базі шасі автомобілів сімейства КрАЗ [Текст] / О. С. Мазін, С. П. Мазін, В. М. Франков, О. Ю. Шабалін // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Х. : НА НГУ, 2014. – Вип. 2 (24). – С. 18–22.

Кайдалов, Р. О. Удосконалення системи нормування витрат пального у внутрішніх військах під час виконання службово-бойових завдань [Текст] / Р. О. Кайдалов, О. П. Марценяк // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Х. : Акад. внутрішніх військ МВС України, 2012. – Вип. 1 (19). – С. 55–57.

Безбородова, Г. Б. Экономия топлива при вождении автомобіля [Текст] / Г. Б. Безбородова, Н. М. Маяк, А. А. Чалый. – К. : Техника, 1986. – С. 109–110.

Говорущенко, Н. Я. Диагностика технического состояния автомобилей [Текст] / Н. Я. Говорущенко. – М. : Транспорт, 1970.

Топливная экономичность автомобилей с бензиновыми двигателями [Текст] / Т. У. Асмус, К. Боргнакке, С. К. Кларк и др. : пер. с англ. А. М. Васильева. – М. : Машиностроение, 1988. – 504 с., ил.

Страшний, І. Л. Експлуатаційні властивості автомобілів [Текст] : навч. посіб. / І. Л. Страшний, А. П. Горбунов. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2014. – 94 с.
Copyright (c) 2020 O. S. Mazin, І. L. Strashnyi, V. М. Frankov, О. Yu. Shabalin

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР