ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕТЕКТОРІВ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О. V. Titarenko Національна академія Національної гвардії України

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2015/2/26/139247

Ключові слова:

ядерна безпека, детектор, іонізуючі випромінювання, сцинтилятор, обробка різанням, математичне моделювання, кінцеві елементи, нагрівально-вимірювальна система, температурне поле, коефіцієнт тепловіддачі, якість поверхні, поверхневий шар, надійність.

Анотація

Запропоновано методику вибору параметрів технологічного процесу виготовлення активної речовини детекторів для радіологічного контролю. Розглянуто переваги застосування експериментально-теоретичного підходу при створенні математичної моделі процесу теплової взаємодії заготівки з різальним формоутворюючим інструментом. Встановлено, що такий підхід є основою для підвищення адекватності чисельних результатів моделювання реальним фізичним процесам, що дозволяє з достатньою достовірністю вибирати раціональні умови механічної обробки для забезпечення довгострокової якості детекторів іонізуючих випромінювань.

Біографія автора

О. V. Titarenko, Національна академія Національної гвардії України

Тітаренко Оксана Валеріївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерної механіки Національної академії Національної гвардії України

Посилання

Шевцов, А. І. Ядерна безпека в Україні та євроінтеграційні процеси [Текст] / А. І. Шевцов, М. Г. Земляний, А. З. Дорошкевич // Стратегічна панорама. – 2014. – Т. 4. – С. 38–44.

Про Національну гвардію України [Текст] : закон України [прийнято Верхов. Радою 14 жовт. 2014 р. № 1697-VII] // Відомості Верховної Ради. – 2015. – № 2–3. – С. 12.

Сидоренко, В. В. Детекторы ионизирующих излучений на судах [Текст] : справочник / В. В. Сидоренко, Ю. А. Кузнецов, А. А. Оводенко. – Л. : Судостроение, 1984. – 240 с.

Голубев, Б. П. Дозиметрия и радиационная безопасность на АЭС [Текст] : учебник / Б. П. Голубев, В. Ф. Козлов, С. Н. Смирнов. – М. : Энергоатомиздат, 1984. – 216 с.

Румянцев, С. В. Справочник по радиационным методам контроля [Текст] / С. В. Румянцев, А. С. Штань, В. А. Гольцев. – М. : Энергоатомиздат, 1982. – 240 с.

Гринев, Б. В. Пластмассовые сцинтилляторы [Текст] / Б. В. Гринев, В. Г. Сенчишин. – Х. : Акта, 2003. – 320 с.

Каплун, А. Б. ANSYS в руках инженера [Текст] : практ. руководство / А. Б. Каплун, Е. М. Морозов, М. А. Олферьева. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 272 с.

Методология расчета тепловых деформаций заготовки при точении с применением различных видов охлаждения [Текст] / Ф. Лиерат, В. А. Сукайло, А. И. Грабченко, Н. В. Верезуб // Технології в машинобудуванні : вісн. НТУ “ХПІ”. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2003. – № 9, Т. 1. – С. 19–28.

Aurich, J. C. 3D Finite Element Modelling of Segmented Chip Formation [Текст] / J. Aurich, H. Bil // Annals of CIRP. – 2006. – Vol. 55. Iss. 1. – P. 47–51.

Carslow, H. S. Conduction of Heat of Solids [Текст] / H. S. Carslow, J. C. Jaeger. – Oxford : Clarendon Pr., 1992. – 510 p.

Guo, Q. Micromechanical modeling of local field distribution for a planar composite under plastik deformation [Текст] / Q. Guo, X. Liu, G. Hu // Acta Machanika. – 2006. – Vol. 5. Iss. 8. – P. 19–30.

Komanduri, R. Thermal modeling of the metal cutting process [Текст] / R. Komanduri, Z. B. Hou // Int. J. of Mechanical Sciences. – 2000. – V.42. Iss. 9. – P. 1715–1752.

Резников, А. Н. Основы расчета тепловых процессов в технологических системах [Текст] / А. Н. Резников, Л. А. Резников. – Куйбышев : КуАИ, 1986. – 153 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті