DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2015/2/26/139247

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕТЕКТОРІВ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

О. V. Titarenko

Анотація


Запропоновано методику вибору параметрів технологічного процесу виготовлення активної речовини детекторів для радіологічного контролю. Розглянуто переваги застосування експериментально-теоретичного підходу при створенні математичної моделі процесу теплової взаємодії заготівки з різальним формоутворюючим інструментом. Встановлено, що такий підхід є основою для підвищення адекватності чисельних результатів моделювання реальним фізичним процесам, що дозволяє з достатньою достовірністю вибирати раціональні умови механічної обробки для забезпечення довгострокової якості детекторів іонізуючих випромінювань.


Ключові слова


ядерна безпека; детектор; іонізуючі випромінювання; сцинтилятор; обробка різанням; математичне моделювання; кінцеві елементи; нагрівально-вимірювальна система; температурне поле; коефіцієнт тепловіддачі; якість поверхні; поверхневий шар; надійність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Шевцов, А. І. Ядерна безпека в Україні та євроінтеграційні процеси [Текст] / А. І. Шевцов, М. Г. Земляний, А. З. Дорошкевич // Стратегічна панорама. – 2014. – Т. 4. – С. 38–44.

Про Національну гвардію України [Текст] : закон України [прийнято Верхов. Радою 14 жовт. 2014 р. № 1697-VII] // Відомості Верховної Ради. – 2015. – № 2–3. – С. 12.

Сидоренко, В. В. Детекторы ионизирующих излучений на судах [Текст] : справочник / В. В. Сидоренко, Ю. А. Кузнецов, А. А. Оводенко. – Л. : Судостроение, 1984. – 240 с.

Голубев, Б. П. Дозиметрия и радиационная безопасность на АЭС [Текст] : учебник / Б. П. Голубев, В. Ф. Козлов, С. Н. Смирнов. – М. : Энергоатомиздат, 1984. – 216 с.

Румянцев, С. В. Справочник по радиационным методам контроля [Текст] / С. В. Румянцев, А. С. Штань, В. А. Гольцев. – М. : Энергоатомиздат, 1982. – 240 с.

Гринев, Б. В. Пластмассовые сцинтилляторы [Текст] / Б. В. Гринев, В. Г. Сенчишин. – Х. : Акта, 2003. – 320 с.

Каплун, А. Б. ANSYS в руках инженера [Текст] : практ. руководство / А. Б. Каплун, Е. М. Морозов, М. А. Олферьева. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 272 с.

Методология расчета тепловых деформаций заготовки при точении с применением различных видов охлаждения [Текст] / Ф. Лиерат, В. А. Сукайло, А. И. Грабченко, Н. В. Верезуб // Технології в машинобудуванні : вісн. НТУ “ХПІ”. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2003. – № 9, Т. 1. – С. 19–28.

Aurich, J. C. 3D Finite Element Modelling of Segmented Chip Formation [Текст] / J. Aurich, H. Bil // Annals of CIRP. – 2006. – Vol. 55. Iss. 1. – P. 47–51.

Carslow, H. S. Conduction of Heat of Solids [Текст] / H. S. Carslow, J. C. Jaeger. – Oxford : Clarendon Pr., 1992. – 510 p.

Guo, Q. Micromechanical modeling of local field distribution for a planar composite under plastik deformation [Текст] / Q. Guo, X. Liu, G. Hu // Acta Machanika. – 2006. – Vol. 5. Iss. 8. – P. 19–30.

Komanduri, R. Thermal modeling of the metal cutting process [Текст] / R. Komanduri, Z. B. Hou // Int. J. of Mechanical Sciences. – 2000. – V.42. Iss. 9. – P. 1715–1752.

Резников, А. Н. Основы расчета тепловых процессов в технологических системах [Текст] / А. Н. Резников, Л. А. Резников. – Куйбышев : КуАИ, 1986. – 153 с.
Copyright (c) 2020 О. V. Titarenko

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР