МЕТОДИКА РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

Автор(и)

  • О. О. Morozov Національна академія Національної гвардії України
  • І. Ye. Berchenko Національний технічний університет “ХПІ”

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2015/2/26/139250

Ключові слова:

сервісне обслуговування озброєння і військової техніки, сервісний центр, оптимізація розміщення сервісних центрів, матриця відстаней

Анотація

У статті наводиться методика вирішення задачі оптимального розміщення центрів сервісного обслуговування озброєння і військової техніки. На підставі визначення зон обслуговування, видів та обсягів завдань з обслуговування техніки обґрунтовуються місця розміщення таких центрів в кожній із зон.

Біографії авторів

О. О. Morozov, Національна академія Національної гвардії України

Морозов Олександр Олександрович – доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності НГУ Національної академії Національної гвардії України

І. Ye. Berchenko, Національний технічний університет “ХПІ”

Берченко Ігор Євгенович – аспірант Національного технічного університету “ХПІ”

Посилання

Наказ “Про створення робочої групи з розробки проекту Концепції сервісного обслуговування і ремонту озброєння та військової техніки у Збройних Силах України” від 19.10.2012 № 682 [Копія] / МО України. – К.

Гуляєв, А. В. Адаптація системи технічного обслуговування і ремонту озброєння та військової техніки до нового вигляду Збройних Сил України [Текст] / А. В. Гуляєв // Системи озброєння і військова техніка. – 2012. – Вип. 4 (32). – С. 18–21.

Про затвердження Порядку постачання озброєння, військової і спеціальної техніки під час особливого періоду, введення надзвичайного стану та у період проведення антитерористичної операції [Текст] : постанова Кабінету Міністрів України від 25.02.2015 р. № 345.

Цвиркун, А. Д. Структура многоуровневых и крупномасштабных систем. Синтез и планирование развития [Текст] / А. Д. Цвиркун, В. К. Акинфиев. – М. : Наука, 1993. – 160 с.

Советов, Б. Я. Построение сетей интегрального обслуживания [Текст] / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. – Л. : Машиностроение, 1990. – 332 с.

Петров, Э. Г. Территориально распределенные системы обслуживания [Текст] / Э. Г. Петров, В. П. Писклакова, В. В. Бескоровайный. – К. : Техника, 1992. – 208 с.

Бескоровайный, В. В. Синтез логической схемы системного проектирования территориально распределенных объектов [Текст] / В. В. Бескоровайный // Радиоэлектроника и информатика. – 2002. – № 3. – С. 94–96.

Годлевский, М. Д. Принципы структурно-параметрического синтеза модели транспортно-складской системы транснациональной логистической компании [Текст] / М. Д. Годлевский, В. В. Дыбская // Системный анализ, управление и информационные технологии : вестник НТУ “ХПИ”. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2009. – № 10. – С. 23–30.

Гаджинский, А. М. Логистика. [Текст] / А. М. Гаджинский. – М. : Издательско-торг. корпорация “Дашков и Ко”, 2005. – 432 с.

Раскин, Л. Г. Многоиндексные задачи линейного программирования [Текст] / Л. Г. Раскин, И. О. Кириченко. – М. : Радио и связь, 1982. – 242 с.

Боровинская, В. А. Организация фирменного сервисного обслуживания промышленных предприятий [Текст] / В. А. Боровинская. – М. : Дело и сервис, 2001. – 210 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті