DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2015/2/26/139251

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДІАМЕТРА ПОСАДКИ З НАТЯГОМ І ТЕМПЕРАТУРИ НАГРІВАННЯ ОХОПЛЮВАЛЬНОЇ ДЕТАЛІ НА ЯКІСТЬ БАНДАЖНОГО З’ЄДНАННЯ

V. М. Nechyporenko, P. І. Litovchenko, V. А. Salo, L. P. Ivanova, B. V. Kovbaska

Анотація


Наведено результати дослідження впливу окремих параметрів п-параметричної математичної моделі посадки з натягом, а саме діаметра і температури нагрівання охоплювальної деталі, на її якість при автоматизованому проектуванні бандажного з’єднання.


Ключові слова


посадка з натягом; бандажне з’єднання; автоматизований розрахунок; діаметр посадки; мінімальний граничний натяг; максимальний граничний натяг; січна поверхня; січна параметрична площина; температура нагрівання охоплювальної деталі

Повний текст:

PDF

Посилання


Новий науково обґрунтований метод автоматизованого проектування посадок з натягом [Текст] / П. І. Літовченко, В. М. Нечипоренко, В. А. Сало, Л. П. Іванова // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2013. – Вип. 1. – С. 74–79.

Універсальний алгоритм вибору посадки з натягом на основі нового методу автоматизованого розрахунку її раціональних параметрів [Текст] / В. М. Нечипоренко, П. І. Літовченко, В. А. Сало, Л. П. Іванова // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2013. – Вип. 2. – С. 72–75.

Побудова n-параметричної математичної моделі раціональної посадки з натягом при її автоматизованому проектуванні для бандажних з’єднань [Текст] / В. М. Нечипоренко, П. І. Літовченко, В. А. Сало, Л. П. Іванова // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2014. – Вип. 2. – С. 86–91.
Copyright (c) 2019 V. М. Nechyporenko, P. І. Litovchenko, V. А. Salo, L. P. Ivanova, B. V. Kovbaska

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР