DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2015/2/26/139252

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ БАГАТОШКІВНОЇ ПАСОВОЇ ПЕРЕДАЧІ З ОПУКЛИМ КОНТУРОМ ПАСА

P. І. Litovchenko, V. А. Salo, L. P. Ivanovа, D. О. Sheludko, А. G. Skyba

Анотація


Запропоновано алгоритм побудови математичної моделі багатошківної пасової передачі з опуклим контуром паса. Отримана математична модель призначена для топологічного аналізу передачі з метою підвищення її експлуатаційних характеристик за рахунок раціонального розташування шківів.


Ключові слова


клинопасова тришківна передача; математична модель; геометричні параметри; діапазони значень координат розташування шківів; кути обхвату шківів

Повний текст:

PDF

Посилання


Мартынов, В. К. Геометрический расчет ременных передач с натяжным роликом [Текст] / В. К. Мартынов, М. А. Надольский // Известия вузов. Машиностроение. – 1997. − № 10 − 12. – С. 26–28.

Буланов, Э. А. К расчету угла обхвата [Текст] / Э. А. Буланов // Известия вузов. Машиностроение. − 1994. − № 10−12. − С. 28–32.

Литовченко, П. И. К расчету геометрических параметров ременной передачи с тремя шкивами [Текст] / П. И. Литовченко // Вопросы проектирования и производства летательных аппаратов : сб. науч. тр. Нац. аэокосмич. ун-та им. Н. Е. Жуковского “ХАИ”. − Х. : НАКУ, 2006. – Вып. 1 (44). − С. 131–136.
Copyright (c) 2020 P. І. Litovchenko, V. А. Salo, L. P. Ivanovа, D. О. Sheludko, А. G. Skyba

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР