DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2015/1/25/139501

ВПЛИВ НЕСИМЕТРИЧНОСТІ РОЗТАШУВАННЯ ВАНТАЖУ В КУЗОВІ НА ЧАСТОТУ ВЛАСНИХ КОЛИВАНЬ АВТОМОБІЛЯ В ПЛОЩИНІ ДОРОГИ

V. V. Glushchenko

Анотація


Оцінено вплив зміщення центра мас відносно поздовжньої осі на частоту власних коливань автомобіля в площині дороги. Отримано аналітичні вирази, що дозволяють визначити частоту власних (вільних) коливань автомобіля в площині дороги за наявності бокового зміщення його центра мас відносно поздовжньої осі симетрії.


Ключові слова


зсув центра мас відносно поздовжньої осі; власна частота коливань у площині дороги

Повний текст:

PDF

Посилання


Подригало, М. А. Обеспечение управляемости и устойчивости автомобилей при установившемся движении [Текст] / М. А. Подригало, Д. М. Клец, В. И. Гацько // Вестник ХНАДУ : сб. науч. тр. – Х. : Изд-во ХНАДУ, 2013. – Вып. 60. – С. 42–48.

Подригало, М. А. Оценка устойчивости и управляемости автомобиля по собственной частоте его колебаний в плоскости дороги [Текст] / М. А. Подригало, Д. М. Клец, В. И. Гацько // Автомобильная промышленность. – 2014. – № 5. – С. 29–33.

Подригало, М. А. Новое в теории эксплуатационных свойств автомобилей и тракторов [Текст] : монография / М. А. Подригало. – Х. : Акад. ВВ МВД Украины, 2013. – 222 с.

Forkenbrock, Garrick I., Elsasser D., An Assessment of Human Driver Steering Capability, NHTSA Technical Report, DOT HS 809875, October 2005. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www–nrd.nhtsa.dot.gov/ vrtc/ca/capubs/HTSA–forken–brock_driver_steeringcapabilityrpt.pdf. – Назва з екрана.

Электронные системы контроля устойчивости: ECE/TRANS/180/ Add.8 – [Введены в Глобальный регистр. 2008-06-26]. – Женева : Глобальный регистр. Организация объединённых наций, 2008. – 116 с.
Copyright (c) 2019 V. V. Glushchenko

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР