DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2015/1/25/139503

ВПЛИВ КОЛИВАНЬ НАПРЯМНИХ КОЛЕС АВТОМОБІЛЯ У ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ НА ВИТРАТИ ЕНЕРГІЇ ДВИГУНА

O. S. Mazin

Анотація


Наведено аналіз наукових досліджень впливу коливань напрямних коліс автомобіля на його динаміку. Дано методи визначення додаткових витрат потужності двигуна на рух автомобіля при коливаннях напрямних коліс.


Ключові слова


автомобіль; двигун; рух; динаміка; коливання; потужність; направляючі колеса; швидкість; прискорення

Повний текст:

PDF

Посилання


Колесников, К. С. Автоколебания управляемых колес автомобиля [Текст] / К. С. Колесников. – М. : Гостехтеориздат, 1955. – 238 с.

Подригало, М. А. Оценка управляемости грузового автомобиля при малых колебательных отклонениях управляемых колес от нейтрального положения [Текст] / М. А. Подригало, Д. М. Клец, В. И. Гацько // Механізація сільськогосподарського виробництва. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Х. : ХНТУСГ, 2012. – Вип. 124. – Т. 2. – С. 95–103. – (Серія “Технічні науки”).

Литвинов, А. С. Управляемость и устойчивость автомобиля [Текст] / А. С. Литвинов. – М. : Машиностроение, 1971. – 416 с.

Работа автомобильной шины [Текст] / Под ред. В. И. Кнороза. – М. : Транспорт, 1976. – 238 с.

Подригало, М. А. Обеспечение управляемости и устойчивости автомобилей при установившемся движении [Текст] / М. А. Подригало, Д. М. Клец, В. И. Гацько // Вестник ХНАДУ : сб. науч. тр. – Х. : ХНАДУ, 2013. – Вып. 60. – С. 42–48.

Влияние дисбаланса и окружного люфта направляющих колес на устойчивость и управляемость грузовых автомобилей [Текст] / М. А. Подригало, Д. М. Клец, А. И. Коробко, В. И. Гацько // Вісник СевНТУ : зб. наук. пр. – Севастополь. : СевНТУ, 2014. – Вип. 152. – С. 69–73. – (Серія “Машиноприладобудування та транспорт).

Подригало, М. А. Энергетический аспект обеспечения маневренности автомобилей [Текст] / М. А. Подригало, Д. М. Клец // Транспортна академія України: 20 років (1992 – 2012 ). – К. : НТЦ, 2012. – С. 182–191.
Copyright (c) 2021 O. S. Mazin

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР