DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2015/1/25/139504

ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ШВИДКОСТІ РУХУ ВІЙСЬКОВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ КОЛОН ПРИ ПОДОЛАННІ НЕБЕЗПЕЧНОЇ ДІЛЯНКИ ДОРОГИ

М. А. Podrigalo, V. V. Hlushchenko, R. О. Kaidalov

Анотація


У статті запропонований спосіб визначення раціональної швидкості руху автомобільних колон та дистанції між автомобілями під час руху частин та підрозділів Національної гвардії  України  через небезпечні ділянки доріг в зоні проведення антитерористичної операції.


Ключові слова


автомобільна колона; раціональна швидкість руху; дистанція

Повний текст:

PDF

Посилання


Збірник лекцій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lektsiopedia.org/ukr/lek-2296.html. – Назава з екрана.

Янше, А. Механика движения автомобиля [Текст] / А. Янше. – М. : Гостехиздат, 1958. – 263 с.

Говорущенко, Н. Я. Основы теории эксплуатации автомобилей [Текст] / Н. Я. Говорущенко. – К. : Вища шк., 1971. – 232 с.

Лагунов, Л. Я. Влияние эфективности работы тормозной системы на эксплуатационные показатели автомобиля [Текст] / Л. Я. Лагунов, М. А. Подригало // Автомобильный транспорт : республиканский межведомственный науч.-техн. сб. – К. : Техника, 1977. – № 14. – С. 83–86.

Лагунов, Л. Я. Влияние эффективности торможения автомобиля при повороте на пропускную способность дороги [Текст] / Л. Я. Лагунов, Г. С. Прохорова, М. А. Подригало // Автомобильный транспорт : республиканский межведомственный науч.-техн. сб. – К. : Техника, 1982. – № 19. – С. 111–116.

Булгаков, Н. А. Исследование динамики торможения автомобиля [Текст] / Н.А Булгаков, А. Б. Гредескул, С. И. Ломака // Научное сообщение. – Х. : Изд-во Харьк. ун-та. – 1962. – № 18. – С. 2.

Подригало, М. А. Маневреність та керованість автомобільних колон внутрішніх військ МВС України. Визначення понять та критерії оцінювання [Текст] / М. А. Подригало, Р. О. Кайдалов, А. І. Нікорчук // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2012. – Вип. 2(20). – С. 74–76.

ГОСТ 22895-77. Тормозные системы и тормозные свойства автотранспортных средств. Нормативы эффективности. Технические требования [Текст]. – Введ. 1981–01.01. – М. : Изд-во стандартов, 1986. – 19 с.
Copyright (c) 2019 М. А. Podrigalo, V. V. Hlushchenko, R. О. Kaidalov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР