DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2015/1/25/139509

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ЗАСТОСУВАННЯ УГРУПОВАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Yu. P. Babkov, S. А. Gorelyshev, А. А. Poberezhnyi

Анотація


Розглянуто приклад комплексного використання розроблених програмних засобів як елементів інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень у процесі планування сил та оперативного застосування угруповань Національної гвардії України. Обґрунтована необхідність використання інформаційно-аналітичної системи для підвищення оперативності та достовірності розробки варіантів рішень на оперативне застосування угруповань Національної гвардії України.


Ключові слова


інформаційно-аналітична система; програмний засіб; прийняття рішення; планування

Повний текст:

PDF

Посилання


Довбня, В. В. Особливості інформаційного забезпечення у внутрішніх військах МВС України [Текст] / В. В. Довбня // Честь і закон. – 2009. – № 4. – С. 4–12.

Довбня, В. В. Методи інформаційно-аналітичної роботи штабів при аналізі оперативної обстановки під час виконання завдань службово-бойової діяльності внутрішніх військ [Текст] / В. В. Довбня // Честь і закон. – 2008. – № 1. – С. 12–17.

Протасенко, К. О. Інформаційне забезпечення діяльності внутрішніх військ та аналіз його основних проблем [Текст] / К. О. Протасенко // Честь і закон. – 2008. – № 1. – С. 32–35.

Бойченко, О. В. Питання нормативно-правового регулювання інформаційної безпеки України [Текст] / О. В. Бойченко // Честь і закон. – 2008. – № 4. – С. 48–51.

Мануїлов, С. В. Автоматизація управління військами, математичне та інформаційне забезпечення прийняття рішень у різних ланках управління внутрішніх військ МВС України [Текст] / С. В. Мануїлов // Честь і закон. – 2007. – № 2. – С. 41– 44.

Розробка Автоматизованої системи отримання, зберігання та обробки інформації про наявність, стан та рух матеріальних засобів у Збройних Силах України [Текст] / А. Б. Гаврилов, С. В. Красинський, О. М. Носик, В. С. Спренне // Честь і закон. – 2007. – № 2. – С. 45–48.

Бабак, С. А. Шляхи автоматизації управління з’єднаннями, частинами і підрозділами внутрішніх військ при організації та під час виконання службово-бойових завдань [Текст] / С. А. Бабак // Честь і закон. – 2003. – № 2. – С. 18–21.

Бабков, Ю. П. Визначення переліку інформаційно-розрахункових задач і моделей для перспективних комплексів засобів автоматизації різних ланок управління внутрішніх військ [Текст] / Ю. П. Бабков, В. М. Бацамут, Г. А. Дробаха // Честь і закон. – 2012. – № 1. – С. 64–70.

Кириченко, І. О. Технологічні основи інформаційно-аналітичного забезпечення службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку : монографія [Текст] / І. О. Кириченко, С. А. Горелишев, А. А. Побережний. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2013. – 292 с.

В Днепропетровске создан “Центр безопасности региона” [Електронний ресурс] // РИА НОВОСТИ Украина. – Режим доступу : http://rian.com.ua/politics/20150311/364661938.html (дата звернення: 26.03.2015). – Назва з екрана.

Методика оцінювання рівня складності оперативної обстановки у зонах відповідальності частин [Текст] / Ю. П. Бабков, В. М. Бацамут, О. П. Добраниця, М. М. Медвідь, С. В. Белай // Честь і закон. – 2005. – № 2. – С. 19 – 23.

Бєлай, С. В. Методика прогнозування рівня складності оперативної обстановки штабом військової частини внутрішніх військ в умовах виникнення масових заворушень [Текст] / С. В. Бєлай // Честь і закон . – 2008. – № 4. – С. 25–30.

Адамчук, М. М. Сценарний підхід до формування угруповання внутрішніх військ для виконання завдань з реагування на надзвичайні ситуації [Текст] / М. М. Адамчук, Ю. П. Бaбков, В. М. Бацамут // Честь і закон. − 2013. − № 4. − С. 25–33.

Адамчук, М. М. Методика ранжирування районів призначення для сил Національної гвардії України у разі одночасного виникнення кризових ситуацій у кількох регіонах держави [Текст] / М. М. Адамчук, Ю. П. Бабков, В. М. Бацамут // Честь і закон. – 2014. − № 4. − С. 21–29.

Адамчук, М. М. Методика визначення раціонального складу угруповання військ (сил) для виконання завдань у сфері безпеки [Текст] / М. М. Адамчук, Ю. П. Бaбков, Є. Г. Башкатов // Честь і закон. – 2014. − № 1. − С. 43–50.

Полторак, С. Т. Математична модель залучення резервів військових частин внутрішніх військ з урахуванням оперативної обстановки у районах їх постійної дислокації та важливості завдань у районах призначення [Текст] / С. Т. Полторак, Ю. П. Бабков, В. М. Бацамут // Честь і закон. – 2013. – № 1. – С. 83–90.

Бабков, Ю. П. Математична модель визначення оптимального плану передислокації військового оперативного резерву з урахуванням складності оперативної обстановки в зонах відповідальності частин [Текст] / Ю. П. Бабков, В. М. Бацамут, М. М. Медвідь // Честь і закон. – 2004. – № 3. – Ч. 1. – С. 14–17.

Бацамут, В. М. Автоматизація процесу прийняття рішення на застосування сил військ при ускладненні оперативної обстановки [Текст] / В. М. Бацамут, С. А. Бабак, О. П. Добраниця // Честь і закон. – 2005. – № 3. – С. 11–17.

Побережний, А. А. Використання геопросторової інформації у визначенні оптимального плану передислокації ВОРезу внутрішніх військ для забезпечення громадської безпеки під час проведення масових заходів [Текст] / А. А. Побережний, С. А. Горєлишев, О. М. Сальников // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2012. – Вип. 2(20). – С. 44–49.

Бацамут, В. М. Використання геоінформаційної системи у плануванні маршу частин та підрозділів внутрішніх військ МВС України [Текст] / В. М. Бацамут, С. А. Горєлишев, А. А. Побережний // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2013. – Вип. 2(22) – С. 23–28.
Copyright (c) 2019 Yu. P. Babkov, S. А. Gorelyshev, А. А. Poberezhnyi

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР