DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2015/1/25/139514

МЕТОД СИНТЕЗУ ОПТИМАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ПАРАМЕТРІВ І СТРУКТУР НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО КОМПОНЕНТА

V. А. Sivak

Анотація


У статті розкрито сутність  методу синтезу оптимального комплексу параметрів і структур нейромережевого компонента та розглянуто його можливе використання як способу підвищення інформативності бортових засобів діагностування транспортних засобів підрозділів та органів охорони державного кордону.


Ключові слова


бортові засоби діагностування; транспортні засоби; нейромережевий компонент; параметри; прикордонні підрозділи

Повний текст:

PDF

Посилання


Кривий, В. І. Доповідь на Колегії ДПСУ “Про стан та перспективи технічного переоснащення ООДК, а також стан безпеки дорожнього руху” [Текст] / В. І. Кривий // Матеріали підсумкового засідання Колегії ДПСУ за підсумками 2014 року. – К. : АДПСУ, 2014. – 45 с.

Сівак, В. А. Дослідження можливостей впровадження нових інформаційних технологій у вирішення проблеми підвищення безпеки експлуатації транспортних засобів ООДК [Текст] / В. А. Сівак // Збірник наукових праць НАДПСУ. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2015. – № 62. – С. 125–137. – (Серія “Військові і технічні науки”).

Гордиенко, Е. К. Искусственные нейронные сети. Основные определения и модели [Текст] / Е. К. Гордиенко, А. А. Лукьяница // Техническая кибернетика. – 1994. – № 5. – С. 79–92.

Васильев, В. И. Перспективы использования нейросетевых технологий при проектировании и эксплуатации транспортных средств [Текст] / В. И. Васильев, Д. И. Дик // Прогрессивные формы организации процессов технической эксплуатации автомобилей и специальной нефтепромысловой техники : межвуз. сб. науч. тр. – Тюмень, 2004. – С. 34–39.

Сівак, В. А. Концепція безпечної експлуатації транспортних засобів в умовах охорони державного кордону [Текст] / В. А. Сівак // Збірник наукових праць НАДПСУ. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2015. – № 64. – С. 76–82. – (Серія “Військові і технічні науки”).
Copyright (c) 2019 V. А. Sivak

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР