МЕТОД СИНТЕЗУ ОПТИМАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ПАРАМЕТРІВ І СТРУКТУР НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО КОМПОНЕНТА

Автор(и)

  • V. А. Sivak Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2015/1/25/139514

Ключові слова:

бортові засоби діагностування, транспортні засоби, нейромережевий компонент, параметри, прикордонні підрозділи

Анотація

У статті розкрито сутність  методу синтезу оптимального комплексу параметрів і структур нейромережевого компонента та розглянуто його можливе використання як способу підвищення інформативності бортових засобів діагностування транспортних засобів підрозділів та органів охорони державного кордону.

Біографія автора

V. А. Sivak, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Сівак Вадим Анатолійович – кандидат технічних наук, доцент, докторант Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Посилання

Кривий, В. І. Доповідь на Колегії ДПСУ “Про стан та перспективи технічного переоснащення ООДК, а також стан безпеки дорожнього руху” [Текст] / В. І. Кривий // Матеріали підсумкового засідання Колегії ДПСУ за підсумками 2014 року. – К. : АДПСУ, 2014. – 45 с.

Сівак, В. А. Дослідження можливостей впровадження нових інформаційних технологій у вирішення проблеми підвищення безпеки експлуатації транспортних засобів ООДК [Текст] / В. А. Сівак // Збірник наукових праць НАДПСУ. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2015. – № 62. – С. 125–137. – (Серія “Військові і технічні науки”).

Гордиенко, Е. К. Искусственные нейронные сети. Основные определения и модели [Текст] / Е. К. Гордиенко, А. А. Лукьяница // Техническая кибернетика. – 1994. – № 5. – С. 79–92.

Васильев, В. И. Перспективы использования нейросетевых технологий при проектировании и эксплуатации транспортных средств [Текст] / В. И. Васильев, Д. И. Дик // Прогрессивные формы организации процессов технической эксплуатации автомобилей и специальной нефтепромысловой техники : межвуз. сб. науч. тр. – Тюмень, 2004. – С. 34–39.

Сівак, В. А. Концепція безпечної експлуатації транспортних засобів в умовах охорони державного кордону [Текст] / В. А. Сівак // Збірник наукових праць НАДПСУ. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2015. – № 64. – С. 76–82. – (Серія “Військові і технічні науки”).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті