DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2015/1/25/139524

МОДЕЛЬ ПОРУШНИКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ В РАДІОКАНАЛАХ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ

О. М. Gorbov, І. О. Radchenko, K. V. Vlasov

Анотація


Розглянуто особливості побудови моделі порушника інформаційного обміну в радіоканалах сил охорони правопорядку під час виконання специфічних службово-бойових завдань. Визначені етапи побудови моделі порушника та її алгоритмізація. 


Ключові слова


модель порушника; канал радіозв’язку; спеціальна операція

Повний текст:

PDF

Посилання


Майборода, І. М. Особливості організації зв’язку під час проведення спеціальної операції по роззброєнню незаконних збройних формувань [Текст] / І. М. Майборода, К. В. Власов, О. М. Горбов // Честь і закон. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2010. – № 2. – С. 54–56.

Іохов, О. Ю. Обґрунтування розроблення моделі порушника безпеки зв’язку у радіомережах внутрішніх військ під час виконання завдань за призначенням [Текст] / О. Ю. Іохов, О. М. Горбов // Збірник наукових праць Академії ВВ МВС України. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2012. – Вип. 1 (19). – С. 31–34.

Основні аспекти радіоелектронного захисту системи радіозв’язку тактичної ланки управління внутрішніх військ МВС України під час виконання завдань за призначенням в умовах міста [Текст] / О. Ю. Іохов, В. В. Антонець, О. М. Горбов, І. В. Кузьминич, В. В. Овчаренко // Честь і закон. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2012. – № 4. – С. 40–47.

Кокотов, О. В. Модель загроз інформації в системах беспроводового зв’язку в умовах ведення інформаційної війни [Текст] / О. В. Кокотов. – К. : ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2009. – С. 28–57.

Кокотов, О. В. Модель порушника у телекомунікаційних мережах в умовах ведення інформаційної війни [Текст] / О. В. Кокотов, А. С. Шевченко // V наук.-практ. семінар “Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення”, Київ, 3 вересня 2009 р. – К. : ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2009. – С. 140.

Григорьев, А. Н. Системы с защитой от несанкционированного доступа в конвенциональных радиосетях [Текст] / А. Н. Григорьев // Системы безопасности, связи и телекоммуникации : каталог. – 2003. – № 1(10). – С. 128–131.

Горбов, О. М. Метод оцінювання рівня захисту сегменту діяльності сил охорони правопорядку [Текст] / О. М. Горбов, В. Є. Козлов, О. О. Новикова // Системи обробки інформації. – Х. : ХУПС, 2015. – Вип. 2 (107). – С. 191–195.

Козлов, В. Є. Методика рейтингового оцінювання для експертного застосування [Текст] / В. Є. Козлов, В. Т. Оленченко, І. О. Юзьков // Системи управління, навігації та зв’язку. – Х. : ХУПС, 2009. – Вип. 4 (12). – С. 69–74.

Козлов, В. Є. Теоретико-множинний метод експертного оцінювання [Текст] / В. Є. Козлов, О. О. Новикова // Системи обробки інформації. – Х. : ХУПС, 2015. – Вип. 7 (132). – С. 291–293.

Настанова з організації зв’язку та автоматизованих систем управління внутрішніх військ МВС України [Текст] : наказ МВС України від 09.07.2010 р. № 307. – С. 1.
Copyright (c) 2019 О. М. Gorbov, І. О. Radchenko, K. V. Vlasov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР