ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ СКЛАДНОЇ ФОРМИ

Автор(и)

  • V. О. Ivanov Сумський державний університет
  • V. Ye. Karpus Національна академія Національної гвардії України
  • І. М. Dehtiariov Сумський державний університет
  • V. R. Bohdan Сумський державний університет

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2015/1/25/139531

Ключові слова:

автомобіль, деталі складної форми, важіль, технологічний процес, механічна обробка, точність.

Анотація

Розглядаються шляхи інтенсифікації механічної обробки автомобільних деталей складної форми на сучасному металорізальному обладнанні. Розроблено класифікацію деталей складної форми за конструкторсько-технологічними ознаками. Обґрунтовано доцільність інтенсифікації механічної обробки деталей типу важелів, проаналізовано типовий технологічний процес та виявлено можливості його оптимізації з урахуванням сучасних тенденцій механічної обробки та технологічних можливостей сучасного обладнання.

Біографії авторів

V. О. Ivanov, Сумський державний університет

Іванов Віталій Олександрович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів Сумського державного університету

V. Ye. Karpus, Національна академія Національної гвардії України

Карпусь Владислав Євгенович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерної механіки Національної академії Національної гвардії України

І. М. Dehtiariov, Сумський державний університет

Дегтярьов Іван Михайлович – аспірант кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів Сумського державного університету

V. R. Bohdan, Сумський державний університет

Богдан Валерія Ростиславівна – магістрант кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів Сумського державного університету

Посилання

Автомобильный рынок России и СНГ. Обзор отрасли [Текст]. – К. : Ernst & Young. – 2013. – 32 с.

Бубнов, Ю. В. Анализ мирового рынка легковых автомобилей [Текст] / Ю. В. Бубнов, А. А. Кизим, Н. О. Старкова // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – Краснодар : КубГАУ, 2013. – № 04(088). – С. 395–406.

Інтенсифікація процесів механічної обробки [Текст] : монографія / В. Є. Карпусь, В. О. Іванов, О. В. Котляр та ін.; за ред. В. Є. Карпуся. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2012. – 436 с.

Карпусь, В. Е. Современные требования к технологической оснастке станков с ЧПУ [Текст] / В. Е. Карпусь, В. А. Иванов // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. – 2008. – № 22. – С. 23–35.

Технологія машинобудування [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Горбатюк, М. П. Мазур, А. С. Зенкін, В. Д. Каразей. – Л. : Новий Світ-2000, 2009. – 358 с.

Иванов, В. А. Конструктивные особенности деталей сложной формы в структуре автомобиля [Текст] / В. А. Иванов, И. М. Дегтярев // Прогрессивные технологии и процессы : сб. ст. Междунар. молодежной науч.-техн. конф., Курск, 25–26 сент. 2014 г. – Курск. – С. 238–243.

Карпусь, В. Е. Универсально-сборные переналаживаемые приспособления [Текст] / В. Е. Карпусь, В. А. Иванов // Вестник машиностроения. – 2008. – № 11. – С. 46–50.

Справочник технолога-машиностроителя [Текст] : справочник : в 2 т. / А. М. Дальский, А. Г. Суслова, А. Г. Косилова, Р. К. Мещеряков. – М. : Машиностроение, 2001. – Т. 2. – 944 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті