МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ЗА ДАНИМИ НЕЧИСЛОВОЇ ПРИРОДИ

Автор(и)

  • V. V. Dubrovina Харківський національний університет міського господарства
  • V. Ye. Kozlov Національна академія Національної гвардії України
  • Yu. V. Kozlov Харківський національний університет радіоелектроніки
  • О. О. Novikova Національна академія Національної гвардії України
  • О. V. Orel Національна академія Національної гвардії України

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2015/1/25/139535

Ключові слова:

ризик, імовірнісне, статистичне, експертне оцінювання

Анотація

Розглянуто підхід до вирішення завдання оцінювання ризику прийняття рішення в умовах невизначеності за даними нечислової природи.

Біографії авторів

V. V. Dubrovina, Харківський національний університет міського господарства

Дубровіна Віталія Валентинівна – аспірант Харківського національного університету міського господарства

V. Ye. Kozlov, Національна академія Національної гвардії України

Козлов Валентин Євгенович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та прикладних інформаційних технологій Національної академії Національної гвардії України

Yu. V. Kozlov, Харківський національний університет радіоелектроніки

Козлов Юрій Валентинович – кандидат технічних наук, доцент кафедри метрології та вимірювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки

О. О. Novikova, Національна академія Національної гвардії України

Новикова Олена Олександрівна – старший викладач кафедри інформатики та прикладних інформаційних технологій Національної академії Національної гвардії України

О. V. Orel, Національна академія Національної гвардії України

Орел Оксана Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри тилового забезпечення Національної академії Національної гвардії України

Посилання

Глущенко, В. В. Введение в кризисологию. Финансовая кризисология. Антикризисное управление [Текст] / В. В. Глущенко. – М. : ИП Глущенко В.В., 2008. – 88 с.

Мадера, А. Г. Риски и шансы: неопределенность, прогнозирование и оценка [Текст] / А. Г. Мадера. – М. : УРСС, 2014. – 448 с.

Человеческий фактор. Т. 1. Эргономика – комплексная научно-техническая дисциплина [Текст] / Ж. Кристенсен, Д. Майстер, П. Фоули и др.; пер. с англ. – М. : Мир, 1991. – 599 с.

Городнов, В. П. Теоретические основы моделирования микроэкономических и других процессов и систем : монография [Текст] / В. П. Городнов. – Х. : Акад. ВВ МВД Украины, 2008. – 484 с.

Вентцель, Е. С. Теория вероятностей [Текст] / Е. С. Вентцель. – М. : Высш. шк., 1998. – 576 с.

Вероятность и математическая статистика [Текст] : энциклопедия / гл. ред. Ю. В. Прохоров. – М. : Большая Российская энцикл., 1999. – 910 с.

Управление риском [Электронный ресурс]. – Режим доступа : klubok.net. – Загл. с экрана.

Шишкин, И. Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством [Текст] / И. Ф. Шишкин. – М. : Изд-во стандартов, 1990. – 343 с.

Козлов, В. Є. Теоретико-множинний метод експертного оцінювання [Текст] / В. Є. Козлов, О. О. Новикова // Системи обробки інформації. – Х. :ХУПС, 2012. – Вип. 9(107). – С. 291–293.

Козлов, В. Є. Методика рейтингового оцінювання для експертного застосування [Текст] / В. Є. Козлов, В. Т. Оленченко, І. О. Юзьков // Системи управління, навігації та зв’язку. – Х. : ХУПС, 2009. – Вип. 4(12). – С. 69–74.

Морозов, А. А. Теоретические основы метрологии и информационно-измерительной техники. Ч. 1. Теоретические основы метрологии [Текст] / А. А. Морозов, Е. В. Чубаров. – Х. : ВИРТА ПВО, 1992. – 377 с.

Количественная оценка риска [Электронный ресурс]. – Режим доступа : beintrend.ru. – Загл. с экрана.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті