DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2014/2/24/139543

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВЕРТИКАЛЬНИХ ОДНОВІСНИХ КОЛИВАНЬ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПНЕВМАТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ДРУГОМУ СТУПЕНІ ПІДВІШУВАННЯ

V. М. Bashtovyi, R. О. Kaydalov, A. Ya. Kalynovckyi, S. А. Sokolovskyi

Анотація


Розглядається побудова математичної моделі одновісних вертикальних коливань транспортного засобу (візка) для транспортування небезпечних вантажів, який має двоступеневе ресорне підвішування підвищеної якості із застосуванням пневмоелементів.


Ключові слова


пружний елемент; небезпечний вантаж; одновісні вертикальні коливання; пневмоелемент

Повний текст:

PDF

Посилання


До питання вибору конструкції другого ступеня ресорного підвішування несамохідного візка для транспортування небезпечних вантажів [Текст] / О. М. Ларін, А. Я. Калиновський, С. А. Соколовський, Г. О. Чернобай // Науковий вісник Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки. – К., 2012. – № 1 (25). – С. 165–167.

Виброзащитные системы с квазинулевой жесткостью [Текст] / П. М. Алабужев и др. – Л. : Машиностроение, 1986. – 96 с.

Зайцев, А. А. Перспективный амортизатор для АТС [Текст] / А. А. Зайцев, С. Ю. Радин, Е. В. Сливинский // Автомобильная промышленность. – 2007. – № 9. – С. 26–28.

Тепловозы узкой колеи с пневматическим рессорным подвешиванием [Текст] / С. Н. Илюшкин, Д. Ю. Почтарь, В. М. Адашевский, Г. А. Чернобай – М. : ВНИПИЭИлеспром. – 1983. – Вып. 13. – С. 9–10.

Болотин, В. В. Случайные колебания упругих систем [Текст] / В. В. Болотин. – М. : Наука, 1979. – 336 с.

Прикладные задачи теории нелинейных колебательных систем [Текст] / В. И. Гуляев и др. – М. : Высшая школа, 1989. – 383 с.

Силаев, А. А. Спектральная теория подрессоривания транспортных машин [Текст] / А. А. Силаев. – М. : Машиностроение, 1972. – 192 с.

Соколов, Д. М. Механічна модель візка для транспортування небезпечних вантажів [Текст] / Д. М. Соколов, С. А. Соколовський, Г. О. Чернобай // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту : науково-вироб. зб. – Горлівка. : АДІ ДонНТУ, 2012. – № 1 (14). – С. 91–94.

Чернобай, Г. О. Побудова математичної моделі просторових коливань візка для транспортування небезпечних вантажів [Текст] / Г. О. Чернобай, О. М. Ларін, В. Г. Баркалов // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. – Севастополь : СевНТУ, 2012. – Вип. 135. – С. 105–109. – (Серія “Машиноприладобудування та транспорт”)

Куценко, С. М. Пневматическое рессорное подвешивание тепловозов [Текст] / С. М. Куценко. – Харьков : Вища школа, 1978. – 97 с.

Кирпичников, В. Г. Применение квазистационарного метода при исследовании термодинамических процессов в системе пневмоподвешивания локомотивов [Текст] / В. Г. Кирпичников, В. М. Адашевский // Весник ХПИ. – Харьков : ХПИ, 1977. – № 134. – С. 3–5.

Калиновський, А. Я. Визначення пружних характеристик другого ступеня ресорного підвішування візка для транспортування небезпечних вантажів із застосуванням коректора жорсткості [Текст] / А. Я. Калиновський, О. М. Ларін, С. А. Соколовський // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту : наук.-вироб. зб. – Горлівка : АДІ ДонНТУ, 2012. – № 1(14). – С. 66–69.
Copyright (c) 2019 V. М. Bashtovyi, R. О. Kaydalov, A. Ya. Kalynovckyi, S. А. Sokolovskyi

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР