DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2014/2/24/139545

МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДУ k-СЕРЕДНІХ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ У ЗАДАЧАХ ПРОГНОЗУВАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

S. V. Belay, V. Е. Lisitsin

Анотація


Розглянуто особливості використання механізму атрибутивних відстаней об’єктів у геоінформаційних системах. Проаналізовано класичні методи кластеризації за технологією k-середніх, виявлено їх недоліки, запропоновано модифікований підхід до використання в електронних картах геоінформаційних систем


Ключові слова


атрибутивні відстані; методи кластеризації; кризові явища; геоінформаційна система; електронна карта

Повний текст:

PDF

Посилання


Протесты, победы и репресии в Украине: результаты мониторинга, октябрь 2009 – сентябрь 2010 [Текст]. – К. : Центр исследования общества, 2011. – 64 с.

Суперкомпьютер способен предсказывать будущее [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.segodnya.ua/news/14287696.html (дата обращения: 12.12.13). – Название с экрана.

Розробка форм і способів інформаційної боротьби при виконанні внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ України службово-бойових завдань [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу; кер. В. І. Воробйов / Акад. ВВ МВС України. – Х. : 2009. – 312 с.

Ландэ, Д. Инструментарий аналитика. Корпоративные решения. Мониторинг информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://poiskbook.kiev.ua/art/telecom0410/telecom0410.pdf (дата обращения: 12.12.13). – Название с экрана.

Новейшие сетевые технологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ant.kiev.ua/convera/convera%20RV.html (дата обращения: 12.12.13). – Название с экрана.

Дробаха, Г. А. Створення просторових даних для електронних карт геоінформаційної системи внутрішніх військ МВС України. [Текст] / Г. А. Дробаха, Л. В. Розанова, В. Е. Лісіцин. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2012. –200 с.

Han Jiawei, Data minig. Concepts and techniques. Third edition. [Текст] / Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei / Morgan Kaufmann Publishers, MA, USA, 2012, 703 p.

Myatt Glenn J., Making sense of data I. Second Edition. [Текст] / Glenn j. Myatt, Wayne P. Johnson / WILEY, New Jersey, USA, 2014, 235 p.

Бацамут, В. М. Оцінювання стану оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку [Текст] : монографія / В. М. Бацамут, С. В. Бєлай. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2013. – 155 с.
Copyright (c) 2020 S. V. Belay, V. Е. Lisitsin

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР